Mezzo legt persoonsgegevens van haar leden vast. Deze worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en om u met relevante producten en diensten van dienst te zijn. Als u verder geen prijs stelt op het toezenden van informatie, dan kunt u dit schriftelijk melden bij: Mezzo, afd. Ledenservice, o.v.v. WBP, Postbus 179 3980 CD, Bunnik.

Uw privacy

Mezzo is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mezzo houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Mezzo, Regulierenring 6 te Bunnik. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

Mezzo legt voor haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een lidmaatschap afsluit, diensten en/of producten van Mezzo afneemt of op een andere wijze contact hebt met Mezzo.

Mezzo gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om leden van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij probeert Mezzo rekening te houden met voorkeuren.

Wanneer u reageert op een prijsvraag van Mezzo, dan vragen wij om uw e-mailadres. Mezzo gebruikt deze gegevens alleen om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en te benaderen. Uw gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Mezzo verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Clickgedrag

Op de website van Mezzo worden ook algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Meedoen aan discussies in onze community of deelnemen aan polls

Als u mee doet aan een discussie op de site (forum en polls) of een reactie plaatst, behoudt Mezzo zich het recht voor uw bijdrage van de site te halen.

Meedoen aan het Nationaal Mantelzorgpanel

Als u lid wordt van het Nationaal Mantelzorgpanel ontvangt u mogelijk privacygevoelige vragen. Mezzo registreert en bewaart deze gegevens extra zorgvuldig zoals de wet dat voorschrijft. Daarom vragen wij panelleden vooraf nadrukkelijk Mezzo toestemming te verlenen om deze gegevens te registreren en te verwerken.

Mezzo.nl en andere websites

Op de site van Mezzo treft u een aantal links aan naar andere websites. Mezzo kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Mezzo, t.a.v. Secretariaat, Postbus 179, 3980 CD Bunnik.

Wijzigingen

Mezzo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Mezzo.