Yvonnte ErberveldHoi! Welkom op de Mezzo Mantelzorglijn Blog. Mijn naam is Yvonne Erberveld, ik werk sinds april 2015 met veel plezier bij de Mezzo Mantelzorglijn. Mezzo is de Landelijke Vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg. Samen met collega’s heb ik dagelijks veel gesprekken met mantelzorgers en professionals over mantelzorg. Deze gesprekken zijn soms verdrietig, soms grappig, soms verrassend en bevatten meestal een interessante vraag. Met deze blog zal ik iedere maand een gesprek met jullie delen.

Blog 10. Hoge eigen bijdrage 

‘Is er iets te doen aan die hoge eigen bijdrage van de gemeente?’ Deze vraag stelt Tim aan mij. Tim zorgt voor zijn vrouw Miranda. Miranda heeft een ongeluk gehad, waarbij zij een dwarslaesie heeft opgelopen. Haar benen zijn verlamd geraakt en daarnaast is ze snel moe, vergeetachtig en niet in staat om goed voor zichzelf te zorgen. De zorg voor Miranda is goed geregeld. Tim werkt parttime, op de dagen dat hij werkt gaat Miranda naar de dagopvang. 

Twijfel

De dagopvang wordt gefinancierd door de gemeente. Daar moeten zij een eigen bijdrage voor betalen. Sinds de gemeente een zorgtaak heeft gekregen, vanaf 2015, is deze eigen bijdrage een stuk hoger geworden. Tim en Miranda betalen iedere maand zo’n €800,00 voor 3 dagen dagopvang per week. Miranda ontvangt een WIA-uitkering en Tim heeft een parttime salaris. Naast de eigen bijdrage hebben ze nog meer zorgkosten, onder andere voor  hulpmiddelen. Ook hebben ze een eigen huis, wat de nodige kosten met zich mee brengt. Iedere maand kunnen ze net aan rondkomen. Met name die hoge eigen bijdrage is een grote financiële last. Tim twijfelt of het wel klopt dat ze zo’n hoge eigen bijdrage moeten betalen. Hij nam contact op met mij om zijn twijfels te bespreken.

Gemeentelijke vrijheid

Mijn eerste reactie op de vraag van Tim: ‘Nee, in principe niet’. Er bestaat geen regeling waardoor de hoge eigen bijdrage lager kan worden. Deze is nou eenmaal inkomensafhankelijk en een gemeente heeft veel vrijheid om te bepalen hoe hoog deze bijdrage is. Wel kan het werken om een klacht in te dienen bij de gemeente. Zo heeft gemeente Houten bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf verlaagd, nadat bleek dat mensen er door in de financiële problemen kwamen. Ik heb Tim dan ook aangeraden om het probleem aan te kaarten bij de wethouder van zijn gemeente. Hij is niet de enige die tegen dit probleem aanloopt. Hopelijk zullen meer gemeenten het voorbeeld van gemeente Houten volgen. 

Signalen

Bij de Mezzo Mantelzorglijn komen meer klachten binnen over de hoge eigen bijdrage. Mezzo neemt deze signalen serieus en gebruiken dit in onze lobby en overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.  

Heeft u een vraag of wilt u uw eigen ervaring delen met de Mezzo Mantelzorglijn? Wij zijn bereikbaar via mantelzorglijn@mezzo.nl of telefoonnummer 0900-20 20 496, iedere werkdag van 09:00 uur tot 16:00 uur (10 ct/pm).

Juni 2016

---------------------------------

Blog 9. Aanspreekpunt voor de zorg 

Als mantelzorger gaat u vaak mee naar alle afspraken die de patiënt heeft. Op die manier blijft u goed op de hoogte van de situatie en het is fijn voor de patiënt om samen met iemand naar moeilijke afspraken te gaan. Zo ook Bianca, zij zorgt voor haar moeder die in een revalidatiecentrum zit. Bianca heeft bij het revalidatiecentrum aangegeven dat zij als mantelzorger betrokken wil worden bij alle afspraken en beslissingen die gemaakt worden. Helaas doet het revalidatiecentrum dit niet en dus belt Bianca met deze vraag de Mezzo Mantelzorglijn voor advies. 

Mantelzorger erkennen

Bianca wil graag dat het revalidatiecentrum haar als mantelzorger erkent. Helaas maakt het revalidatiecentrum afspraken met haar moeder zonder dat zij ingelicht wordt. Bianca’s moeder is herstellende van een zware operatie en kan bij moeilijke gesprekken haar aandacht er lastig bijhouden. Het komt regelmatig voor dat moeder na een gesprek niet meer weet wat er is besproken. Het lukt Bianca niet om dit duidelijk te maken aan het personeel van het revalidatiecentrum. Bianca voelt zich bezwaard dat ze er elke keer over moet beginnen, maar ze wil het zo goed mogelijk voor haar moeder regelen. Dat is iets waar veel mantelzorgers zich in zullen herkennen. Bianca’s vraag aan mij was dan ook ‘Hoe zorg ik ervoor dat de zorgprofessionals mij als mantelzorger als aanspreekpunt ook informeren en betrekken bij afspraken en beslissingen?’

Advies voor Bianca 

Een goede communicatie tussen de mantelzorger en de zorginstelling (in Bianca’s geval het revalidatiecentrum) is erg belangrijk. Persoonlijk vind ik het jammer dat de zorginstelling Bianca er weinig bij betrekt. Als mantelzorger weet je immers als geen ander wat de zorgvrager nodig heeft. Het lijkt mij juist een mooie kans om de zorg zo goed mogelijk te organiseren als het personeel en de mantelzorger samenwerkt.

Aangezien de communicatie tussen Bianca en het zorgpersoneel voor haar moeder moeizaam verloopt, raad ik Bianca aan dit te melden bij de klachtenfunctionaris. Deze kan samen met haar en de zorginstelling zoeken naar een oplossing.  Het is belangrijk dat zij er samen met de instelling uit komt, om de  zorg voor haar moeder optimaal te houden. Ook raad ik aan dat Bianca’s moeder het zorgpersoneel vraagt haar dochter Bianca bij alle beslissingen te betrekken. Wanneer het revalidatiecentrum dit óók hoort van de zorgvrager zullen zij Bianca serieuzer nemen. 

Tips

Mezzo heeft praktische tips opgesteld voor mantelzorgers waarbij de zorgvrager in een zorgorganisatie verblijft. Lees de tips.

Heeft u een vraag of wilt u uw eigen ervaring delen met de Mezzo Mantelzorglijn? Wij zijn bereikbaar via mantelzorglijn@mezzo.nl of telefoonnummer 0900-20 20 496, iedere werkdag van 09:00 uur tot 16:00 uur (10 ct/pm).

Mei 2016

----------------------------------

Blog 8. Bewijs van mantelzorg

Regelmatig word ik gebeld met de vraag of er een bewijs bestaat dat iemand mantelzorger is. Zo ook in de situatie van Jan. Hij wil een mantelzorgwoning plaatsen in zijn tuin, maar loopt tegen een aantal problemen aan met de gemeente.

Mantelzorgwoning

Jan, zijn vrouw en twee kinderen wonen in een huis met een ruime tuin. Jan heeft de zorg van zijn vader op zich genomen. Zijn vader woont in een ander dorp, 10 kilometer verderop. Jan rijdt elke dag heen en weer. Hij zorgt dat zijn vader eten in huis heeft, kookt voor hem en doet zijn huishouden. Via een kennis hoorde hij van de mogelijkheid om een mantelzorgwoning te plaatsen in zijn tuin. Dit leek Jan een goed idee, op die manier hoefde hij niet meer heen en weer te reizen en kon hij makkelijker voor zijn vader zorgen. Ook zijn vader vond het een goed idee en vindt het prettig om dichterbij zijn familie te wonen. Jan nam contact op met de gemeente om te vragen naar de mogelijkheden.  De gemeente werkte gelukkig goed mee, ze vonden het geen probleem als Jan een mantelzorgwoning zou plaatsen. Wel moest hij zelf de kosten hiervoor betalen én wilden ze een bewijs van mantelzorg zien. Die kosten vond Jan geen probleem, maar dat bewijs van mantelzorg was een lastig punt. Hij had geen idee hoe hij hier aan kon komen. Met deze vraag belde hij naar mij.

Bewijs van mantelzorg

Jan is niet de enige die tegen dit probleem aan loopt. Gemeenten, wooncorporaties, werkgevers en soms zelfs onderwijsinstellingen vragen iemand aan te tonen dat hij mantelzorger is. Er is alleen één probleem, er bestaat helemaal geen officieel bewijs  van mantelzorg. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft een rapport opgesteld met alle vragen en antwoorden met betrekking tot het plaatsen van een mantelzorgwoning. Hierin staat dat gemeenten bij twijfel kunnen vragen om een bewijs van mantelzorg. Ze willen een verklaring zien dat er zorg nodig is. Een huisarts, wijkverpleegkundige, of ander deskundig te achten persoon of instantie moet deze verstrekken. Er zijn alleen geen afspraken met deze personen hierover gemaakt. Het komt dus voor dat een huisarts weigert zo’n verklaring af te geven, terwijl er wel sprake is van mantelzorg.

Advies aan Jan

Ik heb Jan geadviseerd om zelf een brief op te stellen waarin hij:

  • de definitie van mantelzorg omschrijft
  • zijn mantelzorgtaken omschrijft
  • vertelt hoeveel uur hij bezig is met deze taken

Hij kan de huisarts verzoeken om zijn handtekening hieronder te zetten. Als de huisarts niet mee wil werken kan hij het proberen bij de wijkverpleegkundige. Als de wijkverpleegkundige het ook niet wil, kan hij het nog proberen via een Steunpunt Mantelzorg. Als de gemeente hier uiteindelijk niet mee akkoord gaat, kan Jan de gemeente vragen wat ze dan wel willen zien. Veel gemeenten zijn er namelijk niet van op de hoogte dat dit bewijs voor mantelzorg eigenlijk niet bestaat. Als de gemeente nog niet akkoord is, kan onze afdeling Juridisch Advies een bemiddelende brief voor Jan opstellen.

In dit document vindt u meer informatie over het plaatsen van een mantelzorgwoning .

Heeft u een vraag of wilt u uw eigen ervaring delen met de Mezzo Mantelzorglijn? Wij zijn bereikbaar via mantelzorglijn@mezzo.nl of telefoonnummer 0900-20 20 496, iedere werkdag van 09:00 uur tot 16:00 uur (10 ct/pm).

April 2016

----------------------------------

Blog 7. Spijt van het verpleeghuis

Vaak wordt er gedacht dat de mantelzorg ophoudt zodra iemand in een verpleeghuis terecht komt. Maar niets is minder waar. Zeker niet als de zorg in het verpleeghuis te wensen overlaat. De afgelopen weken kreeg ik daar opeens opvallend veel telefoontjes over.

Na jaren mantelzorgen de zorg overdragen

Nico Smit heeft ruim 5 jaar gezorgd voor zijn zieke vrouw, Simone. De zorg werd steeds zwaarder en op een gegeven moment kon hij het niet meer aan. Hij en zijn vrouw besloten dat zij naar een verpleeghuis moest gaan. Dit was voor beiden een moeilijk moment, wat ze zo lang mogelijk hebben uitgesteld. Na een tijdje op de wachtlijst te hebben gestaan kon Simone er terecht. Voor Nico was dit eigenlijk ook een kleine opluchting. Eindelijk kreeg hij wat tijd en ruimte voor zichzelf. Ondanks dat hij met liefde zorgde, was dat na al die jaren hard nodig!

Tegenvallende zorg

In de eerste week werd al duidelijk dat Simone in het verpleeghuis niet op haar plek zat. Ze had meer zorg nodig dan dat ze kreeg. Daardoor kwam het regelmatig voor dat ze niet vaak genoeg gewassen werd. Ook werd er niet voldoende aandacht aan haar besteed. Nico kwam elke dag langs en maakte zich grote zorgen om haar. Waar Nico dacht dat hij meer rust zou krijgen, leidde dit tot het tegenovergestelde. Hij heeft er nu spijt van dat ze naar het verpleeghuis is gegaan en wil haar terug in huis nemen, totdat er een passend verpleeghuis is gevonden. Maar hoe pak je dat aan? Kan dat überhaupt wel? Met deze vraag nam hij contact met mij op.

WLZ indicatie van intramuraal naar extramuraal

‘Poe, lastige vraag’ was mijn eerste gedachte. Deze vraag was nieuw voor mij. Na overleg met collega’s en bellen met het zorgkantoor kwam ik erachter dat dit zeker mogelijk is.
Met de afgegeven indicatie van het CIZ mogen mensen zelf beoordelen hoe ze de zorg vorm geven. Nico wil zijn vrouw thuis verzorgen met hulp van professionals. De eerste stap is dit bespreken met het verpleeghuis. Het kan namelijk voorkomen dat er een opzegtermijn is van een korte periode. De tweede stap is contact opnemen met de plaatselijke thuiszorg aanbieder. Deze beoordeelt of de zorg thuis haalbaar is. Het zorgkantoor moet het met deze beslissing eens zijn. Deze vorm van zorg kan snel geregeld zijn. Mocht de thuiszorg de zorg thuis niet haalbaar vinden, dan kan een Persoons Gebonden Budget (PGB) een oplossing zijn. Met het PGB kunnen mensen zelf hun zorg inkopen en zijn ze niet afhankelijk van de thuiszorg. Het regelen van een PGB kost alleen veel meer tijd en er zijn meer voorwaarden aan verbonden. Hier kan met gemak 2 á 3 maanden overheen gaan voordat dit goedgekeurd is. Het bedrag wordt dan wel met terugwerkende kracht overgemaakt.

Meer zorg voor de mantelzorger

Aan de ene kant is het natuurlijk geruststellend dat je naaste weer de zorg krijgt die nodig is. Aan de andere kant komt er nu wel weer meer op de schouders van de mantelzorger terecht. Nico en Simone hebben er daarom voor gekozen om tijdelijk de zorg thuis te regelen, maar om haar wel op een wachtlijst te plaatsen voor een ander verpleeghuis.

Heeft u een vraag of wilt u uw eigen ervaring delen met de Mezzo Mantelzorglijn? Wij zijn bereikbaar via mantelzorglijn@mezzo.nl of telefoonnummer 0900-20 20 496, iedere werkdag van 09:00 uur tot 16:00 uur (10 ct/pm).

maart 2016

-----------------------------------------

Blog 6. Ik Zorg Voor Jou

Na maanden van voorbereiding was het 6 januari zover, de eerste aflevering van het programma ‘Ik Zorg Voor Jou’ was op tv te zien! Dit leverde een flink aantal reacties op op Twitter, Facebook en zo ook bij de Mezzo Mantelzorglijn. 

Onze mailbox stroomde vol met berichten. De meeste mensen (zowel mantelzorgers als patiënten) herkenden zich in de situaties en deelden hun ervaringen met ons. Deze ervaringen waren zowel positief als negatief. Opvallend is dat mensen zich vooral herkenden in de wirwar van regels die een gemeente heeft. Zo kwam er de reactie: ‘De strijd om dingen voor elkaar te krijgen is zo herkenbaar’.  Mensen moeten zelf uitzoeken waar ze hulp kunnen krijgen en waar ze recht op hebben. Gemeenten betalen steeds minder, en de mensen draaien zelf op voor de extra kosten.  

Financiële problemen

Door al die extra kosten komen mantelzorgers in de problemen. De meeste vragen die ik bij de mantelzorglijn krijg gaan over financiën. ‘Is er een vergoeding voor mantelzorg?’ ‘Kan ik mijn reiskosten ergens declareren?’ ‘Kan ik zorgkosten aftrekken bij de belastingdienst?’. Dit zijn vragen die dagelijks worden gesteld. Helaas moet ik de meeste mensen dan teleurstellen. Afgelopen week kwam er een verhaal binnen die ik graag met jullie wil delen, waar jullie je misschien ook wel in herkennen. 

Dagbesteding Willem

Hetty zorgt voor haar man Willem. Willem ging drie keer per week naar dagbesteding. Voor Hetty was dit het moment dat ze even tot rust kon komen. Sinds de veranderingen in de zorg moeten ze een hogere eigen bijdrage betalen. Met de betaling van de eigen bijdrage is het mis gegaan. De gemeente had de eigen bijdrage te laat geïnd. 

De gemeente

Hetty en Willem konden dit bedrag niet in één keer betalen. De gemeente zei: ‘Betaal eerst het bedrag, daarna kan Willem weer naar dagopvang’. Naast dat dit voor Willem vervelend is, heeft dit ook voor Hetty gevolgen. Zij heeft nu geen moment meer voor zich zelf. De afbetaling zal nog maanden gaan duren en Willem zal al die tijd thuis moeten blijven.  

Hoe verder?

Het lastige aan zorg vanuit de gemeente is dat zij allemaal zelf mogen bepalen hoe hoog de eigen bijdrage is die ze vragen. Het advies dat ik Hetty heb gegeven is om nogmaals contact op te nemen met de gemeente. Als dat niet lukt kan onze Sociaal Juridische Dienst misschien iets voor haar betekenen. Haar man heeft immers recht op dagbesteding. Daarnaast is er misschien nog de mogelijkheid om gebruik te maken van respijtzorg. Zodat Hetty er toch even tussen uit kan om op te laden.  

Uw ervaring

Heeft u een ervaring of vraag die u graag met de Mezzo Mantelzorglijn wilt delen? Mail ons via mantelzorglijn@mezzo.nl, of bel naar: 0900-20 20 496 (10 ct/pm). Ook kunt u uw bericht op onze Community plaatsen, zodat ook andere mantelzorgers erop kunnen reageren: https://www.mezzo.nl/community/voor-mantelzorgers

februari 2016

------------------------

Blog 5. Minder uren zorg bij een Wet Langdurige Zorg indicatie

Over het onderwerp ´(her)indicatie aanvragen´ komen er, al sinds de hervorming in de zorg, veel vragen binnen. Dit is natuurlijk niet vreemd, de zorg is immers veranderd en mensen moeten uitzoeken waar ze nu terecht kunnen. De afgelopen weken komt er steeds vaker een signaal binnen wat mij zorgen baart… 

WLZ komt slechter uit

Donderdagmiddag, 17 december, werd ik gebeld door een mantelzorgconsulent. Zij heeft een cliënt die een herindicatie nodig heeft. De cliënt, Peter, heeft nu nog een indicatie bij de gemeente. Peters gezondheid is verslechterd en hij heeft meer zorg nodig. De gemeente vindt dat hij zorg nodig heeft uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en dat een indicatie van de gemeente niet meer voldoende is. 

Peter twijfelt wat hij moet doen. Hij heeft inderdaad meer zorg nodig, maar het is nu eindelijk allemaal goed geregeld. Moet hij dit helemaal overhoop gaan gooien voor een nieuwe indicatie? 

De huisarts en buurtzorg raden hem af om een Wet Langdurige Zorg indicatie aan te vragen. Met als reden: ‘Bij de Wet Langdurige Zorg krijg je minder uren zorg dan dat je nu hebt’. Dit zinnetje deed mijn alarmbellen rinkelen. ‘Hé toevallig, mijn collega kreeg vorige week precies dezelfde vraag’ dacht ik nog. 

‘Krijg je echt minder uren zorg in de WLZ?’ 

Dat was de eerste vraag die het gesprek bij mij opriep. Het lijkt me namelijk een slechte zaak als dat zo is. Huisartsen en buurtzorg zeggen die ervaring te hebben. Maar het kan niet waar zijn, want je krijgt een indicatie die aansluit bij het aantal uren zorg dat je nodig hebt. Wanneer een indicatie niet meer toereikend genoeg is, dan zijn er meer uren zorg nodig. Als de uren zorg bij de Wet Langdurige Zorg minder zijn, waarom valt iemand dan onder de WLZ en niet gewoon nog onder de gemeente? Dit klopt naar mijns inzien niet. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn en er niet op achteruitgaan als ze een zwaardere indicatie krijgen. Dit advies van buurtzorg en huisartsen leidt tot verwarring. 

Hoe nu verder?

Ik adviseer Peter om uiteen te zetten hoeveel uur zorg hij nu krijgt en wat er meer nodig is, waarvoor en wie die zorg kan geven. Op de internetsite van het CIZ kan Peter een test doen om te zien onder welke zorg hij valt. Ook adviseer ik hem nog eens na te vragen bij de huisarts en buurtzorg wat hun precieze ervaringen zijn en wat het probleem is. Ook kan Peter voordat hij een nieuwe indicatieaanvraag indient zijn situatie telefonisch bespreken met het CIZ en advies vragen. Het gaat er uiteindelijk om dat er passende zorg wordt geboden en dit zou geen probleem mogen zijn. Wanneer Peter het niet eens is met het besluit kan hij bezwaar maken. 

Uw ervaring

Heeft u de ervaring dat de indicatie van de Wet Langdurige Zorg minder uren zorg biedt? Dan horen wij dat graag van u. Of heeft u een ander belangrijk signaal dat met mantelzorg te maken heeft? Geef dat dan door aan mij of mijn collega’s van de Mezzo Mantelzorglijn.  Wij verzamelen deze signalen en komen hiermee op voor de belangen van mantelzorgers en zorgvragers. Wij zijn bereikbaar via mantelzorglijn@mezzo.nl of telefoonnummer 0900-20 20 496, iedere werkdag van 09:00 uur tot 16:00 uur (10 ct/pm). 

januari 2016

------------------------

Blog 4. Geen pgb voor familieleden

Door alle veranderingen in de zorg vinden er veel herindicaties plaats. Hier krijgt de Mezzo Mantelzorglijn veel vragen over. Sommige mensen zijn positief over het gesprek, maar de meerderheid (die ik spreek) helaas niet. Vorige maand had ik een mevrouw aan de lijn die mij vertelde over haar ervaring, deze wil ik graag met jullie delen.

Brigitte’s situatie

Brigitte heeft twee dochters, de oudste is 19 en de jongste is 12. Beide dochters hebben een autistische stoornis en beide dochters hebben een pgb voor individuele begeleiding ( van ongeveer 6 uur per week). Vooral haar oudste kind heeft veel zorg nodig. Dit was altijd goed geregeld, totdat het tijd werd voor een herindicatie.

De herindicatie

Brigitte had 28 oktober een afspraak voor het keukentafelgesprek bij de gemeente, zonder haar kinderen. Dit gesprek duurde ongeveer één uur en beide kinderen werden besproken. Tijdens dit gesprek gaf de gemeente meerdere keren aan dat er bezuinigd moet worden. Brigitte kreeg het gevoel dat er niet genoeg gekeken werd naar wat haar kinderen nodig hebben, maar vooral naar de financiën van de gemeente. Aan het einde van het gesprek werd er besloten dat Brigitte geen pgb meer kreeg. De reden luidde: ‘Wij gaan geen mantelzorgers betalen’ en ‘een pgb is geen salaris’. Dit laatste klopt natuurlijk niet, een pgb is wél een salaris. De reden die de gemeente geeft is ook absoluut geen goede reden, maar helaas wel een signaal wat ik bij de Mezzo Mantelzorglijn steeds vaker hoor.

‘De zorg die je verricht is mantelzorg’

Gemeenten zeggen steeds vaker dat de zorg die mensen verrichten onder mantelzorg valt, en dat er daarom geen indicatie meer nodig is. Belachelijk toch?! Een gemeente mag mantelzorg niet verplichten. Het moet een vrije keuze van de mantelzorger zijn om indiceerbare zorg te bieden. De mantelzorger moet ook een keuze hebben om deze zorgtaken betaald vanuit een pgb te doen. Meestal vindt een keukentafelgesprek bij de mensen thuis plaats. Het gesprek van Brigitte vond plaats bij de gemeente en zonder de kinderen, waardoor het voor de gemeente medewerker al moeilijk is om in te schatten hoe de situatie daadwerkelijk is.

Hoe nu verder?

Persoonlijk vind ik een pgb een hele mooie oplossing om je zorg zelf te regelen, het is zonde dat gemeenten er niet hetzelfde over denken. Het advies dat ik Brigitte dan ook heb gegeven is om te wachten op de brief waarin het besluit wordt vastgesteld. Gemeenten zijn verplicht een verslag te schrijven over het gesprek en deze naar de mensen te sturen. Als Brigitte deze brief heeft ontvangen kan ze bezwaar maken, eventueel met hulp van onze Sociaal Juridische Dienst. Ook heb ik dit signaal genoteerd en controleert Mezzo wekelijks welke signalen vaak voorkomen. Zodra we een trend zien, gaat Mezzo hier gelijk achteraan.

Heeft u hetzelfde als Brigitte meegemaakt? Of is uw pgb om een andere (onterechte) reden afgewezen naar aanleiding van de herindicatie? Dan hoor ik dat graag van u. Bel naar de Mezzo Mantelzorglijn, 0900-2020496 (10 ct/pm) of stuur een e-mail via mantelzorglijn@mezzo.nl

december 2015

------------------------

Blog 3. Dag van de Mantelzorg

Symposium

Vandaag waren er door heel Nederland activiteiten georganiseerd voor de dag van de mantelzorger. Bijna alle medewerkers van Mezzo gingen op pad om bij verschillende activiteiten aanwezig te zijn. Zelf ging ik naar het Symposium in Nieuwegein dat Mezzo organiseerde.

Laat je zien

Het thema van de dag van de mantelzorger was dit jaar ‘Laat je zien!’. Uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel blijkt dat de helft van de mantelzorgers nog niet bij de gemeente bekend zijn. Dit is een enorm aantal, wat niet alleen mij, maar ook anderen vandaag verbaasden. Er werd dan ook een terechte vraag gesteld ‘Hoe maken we de mantelzorgers zichtbaar?’. Deze vraag roept bij mij nog een vraag op. Mantelzorgers voelen zich namelijk vaak geen mantelzorger. ‘Het is toch normaal dat ik zorg voor mijn zieke partner’, hoor ik vaak bij de Mantelzorglijn. De vraag is dus, hoe zorgen we ervoor dat mantelzorgers zichzelf erkennen als mantelzorger?

De term mantelzorg

Voor de Mezzo Ziekenhuistour ben ik in ziekenhuizen geweest om mensen informatie te geven over mantelzorg. Hier bleek ook dat mensen zich vaak geen mantelzorger voelen, maar het eigenlijk wel zijn. Na in gesprek met ze te gaan over de zorg realiseren ze zich dat ze wél mantelzorger zijn. Mensen hebben wel van de term mantelzorg gehoord, maar weten niet wat het inhoudt. Ze denken bijvoorbeeld dat je pas mantelzorger bent als je ervoor betaald krijgt of wanneer je ingeschreven staat als mantelzorger. Ik denk dat dat de kern van het probleem is. Daarnaast zijn er natuurlijk ook veel mensen die wel weten dat ze mantelzorger zijn, maar niet weten dat er ondersteuningsmogelijkheden zijn.

Waar vind je mantelzorgers?

Een van de deelnemers van het Symposium zei dat de huisarts de plek is waar de meeste mantelzorgers over de vloer komen. Huisartsen zouden standaard aan de patiënt moeten vragen of er iemand is die voor hen zorgt en of diegene dit nog aan kan. Dit zou de zichtbaarheid van mantelzorgers enorm kunnen vergroten. De hele zaal leek het hiermee eens te zijn. Toch zijn er ook nog mensen die bijna nooit naar de huisarts gaan, maar wel zorg nodig hebben. Hoe benader je deze doelgroep? Er kwamen mooie antwoorden naar voren, zo zijn er steunpunten die ook kerken en moskeeën bezoeken om te praten over zorgen voor een ander.

Ik zorg voor jou

Bij het Symposium was ook Peter van der Vorst te gast om te praten over het nieuwe programma ‘Ik zorg voor jou’. Het doel van dit programma is om de zichtbaarheid van mantelzorgers te vergroten. Ik heb vandaag een voorstukje van het nieuwe programma gezien en ik denk dat dit een groot succes zal worden!

Mezzo is hard bezig met de zichtbaarheid van mantelzorgers te vergroten, maar kan altijd nieuwe ideeën gebruiken. Heeft u een goed idee of een tip?
Deel deze dan met mij via: mantelzorglijn@mezzo.nl of plaats een bericht op onze Facebook: www.facebook.com/Mezzomantelzorg of Community: https://www.mezzo.nl/community/voor-mantelzorgers

10 november 2015

---------------------------------

Blog 2. Mantelzorgwaardering door gemeenten

Iedere werkdag krijgt de Mezzo Mantelzorglijn veel telefoontjes over de nieuwe mantelzorgwaardering van de gemeente.

De meeste gesprekken hierover gaan zo:

‘Goedemorgen, Mezzo Mantelzorglijn, u spreekt met Yvonne Erberveld.’
Hallo, ik krijg al jaren het mantelzorgcompliment, maar dit jaar heb ik nog niks gehoord. Hoe kan dat?
‘Dat kan goed kloppen, want het mantelzorgcompliment is afgeschaft.’
‘O en wat is daar nu voor in de plaats gekomen dan?’
‘Het budget is overgedragen naar gemeente. U kunt bij de gemeente van de zorgvrager informeren hoe zij mantelzorgers waarderen en ondersteunen. Hiervoor moet u bij het WMO loket zijn.’

Gemeenten mogen zelf beslissen of zij een waardering voor de mantelzorger hebben. Het komt dus voor dat mantelzorgers niks krijgen. Daarnaast is het soms ook nog onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de waardering. Is dat de gemeente waar de zorgvrager woont, of de gemeente waar de mantelzorger woont? Hierover kreeg ik een vraag, waar gelijk actie op ondernomen moest worden, welke ik graag deel met jullie.

Geen mantelzorgwaardering

Eline zorgt al jaren voor haar moeder, hier kreeg ze voorheen een mantelzorgcompliment voor. Haar moeder woont in Rotterdam en zij woont in een andere gemeente. Eline had zowel bij Rotterdam als bij haar eigen gemeente geïnformeerd naar een waardering. Haar eigen gemeente gaf aan dat ze er niet voor in aanmerking komt, omdat haar moeder in Rotterdam woont. Rotterdam gaf aan dat ze er niet voor in aanmerking komt, omdat Eline zelf niet in Rotterdam woont. Ze viel op deze manier buiten de boot. Bij één van de twee gemeenten ging het mis. De vraag was alleen, bij welke gemeente?

Welke gemeente is verantwoordelijk?

Naar aanleiding van deze vraag heb ik onze regio coördinator van Zuid-Holland ingeschakeld, Jeannet Moerings. Zij nam contact op met gemeente Rotterdam en stuurde hen de wet omtrent de mantelzorgwaardering toe. Deze gemeente is namelijk verantwoordelijk, omdat de zorgvrager hier woont. De mantelzorger hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen. Jeanet sprak met een beleidsmedewerker en deze situatie werd gelijk op de agenda gezet van de gemeente. Rotterdam heeft het signaal serieus genomen. Ze hebben de situatie voorgelegd aan een jurist, en het bleek dat Mezzo inderdaad gelijk heeft en Rotterdam verantwoordelijk is voor de waardering van mantelzorgers voor inwoners van de gemeente. Ook als de mantelzorger in een andere gemeente woont. De gemeente Rotterdam heeft het beleid aangepast en Eline wordt door Rotterdam ondersteunt en gewaardeerd als mantelzorger!

Zit u in een vergelijkbare situatie als Eline? Of heeft u andere vragen over mantelzorg? Bel dan naar de Mezzo Mantelzorglijn, 0900-2020496 (10 ct/m). U kunt ons ook mailen via mantelzorglijn@mezzo.nl.

november 2015

------------------------------


Blog 1. Positieve ervaring met de gemeente

Het begin van een nieuwe werkweek

Het is maandagochtend 09:00 uur. De computer staat aan, ik heb me aangemeld op mijn telefoon, mijn mail staat open. Check, check, check, ik ben klaar voor een nieuwe werkdag. Al snel stromen dan ook de telefoontjes binnen. Net zoals de afgelopen maanden gaan veel gesprekken over het mantelzorgcompliment. Niet mijn favoriete onderwerp. Negen van de tien keer moet ik mensen teleurstellen dat ze het niet meer kunnen krijgen. Nee, dat zijn niet de leukste gesprekken. Gelukkig krijgt zo’n gesprek soms een verrassende wending...

Herindicatie n.a.v. het keukentafelgesprek

Er belde een meneer, laten we hem voor het gemak even Piet noemen. Piet zorgt al jaren voor zijn vrouw (Anja) vanuit een PGB. De indicatie van Anja liep af en er kwam een herindicatie door middel van het ‘beruchte’ keukentafelgesprek. De medewerker van het keukentafelgesprek informeerde na het gesprek met de hulpvrager en de mantelzorger bij de huisarts of Piet zijn werk nog steeds vanuit een PGB kon doen. Piet is niet de jongste meer, en de huisarts vond dat het tijd werd dat er professionele zorg kwam. Dit gebeurde allemaal zonder overleg met Piet en Anja.

Piet wil voor Anja zorgen op zijn manier

Toen Piet en Anja te horen kregen dat de huisarts Zorg in Natura had geadviseerd aan de gemeente in plaats van het huidige PGB, waren zij daar dan ook helemaal niet blij mee. Piet belde direct de huisarts. Hij legde uit dat hij juist voor Anja wil blijven zorgen, omdat hij altijd voor haar klaar staat. Bij de thuiszorg is het nog maar afwachten of zij altijd komen wanneer het voor Anja uitkomt. Daarnaast zaten ze helemaal niet te wachten op elke keer vreemden over de vloer, wat veel onrust geeft.

Eind goed, al goed

De huisarts erkende dat hij een inschattingsfout had gemaakt en nam direct contact op met de gemeente om het besluit terug te draaien. De gemeente pakte dit goed op, en nog diezelfde avond (!) stond er om 19:30 uur een medewerker bij Piet en Anja op de stoep. Deze deelde mee dat ze een fout hadden gemaakt en dat de situatie verkeerd was ingeschat. De medewerker bood zijn excuus aan en Piet mag gewoon vanuit het PGB blijven werken. Eind goed, al goed. Zo kan het dus ook… Ik zou het fantastisch vinden als alle gemeenten zo zouden werken!

Heeft u ook een positieve ervaring met de gemeente? Dan hoor ik dat graag! Meestal hoor ik de negatieve verhalen (waar ik natuurlijk ook benieuwd naar ben), maar het is prettig om ook positieve ervaringen te horen.

Uw eigen verhaal?

Wilt u uw eigen verhaal over mantelzorg kwijt aan een medewerker van de Mezzo Mantelzorglijn? Bel dan 0900-20 20 496. U kunt ons ook mailen via mantelzorglijn@mezzo.nl.

oktober 2015