Michèle van de Mezzo Mantelzorglijn heeft dagelijks mantelzorgers en professionals aan te lijn, met mooie, ontroerende, verrassenden en aangrijpende verhalen. Vaak met een vraag soms alleen voor een luisterend oor. Hierover schrijft zij dit blog.


Van mantelzorgcompliment naar waardering door gemeente

Hoe zit het met het mantelzorgcompliment? Waarom krijg ik deze niet meer? Is er een waardering voor de mantelzorger en hoe kom ik daar dan aan? Waarom kreeg ik vroeger € 200 en nu een geschenkbon van € 20? Of een kerstkrans, of een bezoek aan een voetbalwedstrijd?  Klopt het dat iedere gemeente iets anders doet voor de mantelzorgers? Hoe kan dat dan, zij krijgen toch budget om de mantelzorger te ondersteunen?

Uit de vele vragen die wij over dit thema krijgen blijkt dat de nieuwe regelgeving rondom het voormalige mantelzorgcompliment nog steeds tot verwarring leidt. (Jammer, want er is al zoveel onduidelijk over zorgvragen en de meeste mantelzorgers zijn al druk genoeg.)
Wat is er veranderd en hoe is het nu geregeld? Tot 2014 konden mensen die (veel) zorg nodig hadden zich via de SVB registreren. Vervolgens kregen zij een maal per jaar de mogelijkheid om een mantelzorgcompliment uit te reiken aan iemand die voor hen mantelzorger was. Maakte je gebruik van een persoonsgebonden budget of ontving je een TOG, dan kreeg je automatisch bericht van de SVB. Het mantelzorgcompliment was eenmalig  bedrag van € 200 per jaar.

In 2015 verdween de AWBZ zorg en kregen de gemeenten verantwoordelijkheid voor de mantelzorgers. Daarmee verdween de rol van de SVB en ook het mantelzorgcompliment. Daarvoor in  de plaats maakten de gemeenten beleid om de mantelzorger te ondersteunen en hen te waarderen. De gemeente ontvangt een budget en mag hier naar eigen inzicht uitvoering aan geven.

We zijn inmiddels twee jaar verder. Veel gemeenten hebben hun verantwoordelijkheid opgepakt en een aanbod gecreëerd waar de mantelzorger gebruik van kan maken. Dit kan bestaan uit het aanbieden van voorlichtingsbijeenkomsten, een ontspannen middag of lotgenotencontact . Maar ook ondersteuning om de taken van de mantelzorger tijdelijk over te nemen, in de vorm van een respijtvrijwilliger, dagopvang of tijdelijk verblijf voor een paar nachten. En kunnen zij een mantelzorgwaardering uitreiken.  Voorwaarde om gebruik te maken van dit aanbod is een registratie als mantelzorger bij de gemeente waar de mantelzorg gegeven wordt.

Die registratie kunt u in principe doen via de site van de gemeente en/of het WMO loket van de gemeente. Veel gemeenten hebben deze taak echter uit besteed naar een andere partij en dan is het even zoeken naar de juiste weg.

Tot zover hoe de gemeenten het geregeld hebben. Maar zoals in de inleiding al duidelijk werd zijn de  verschillen tussen  de gemeenten groot. Zowel in de opzet als ook in het aanbod. Dat wordt veroorzaakt door de vrijheid die de gemeente heeft om het toegekende budget naar eigen inzicht in te zetten. En dat leidt bij de mantelzorger tot verwarring en onbegrip.

Mezzo hoopt dat gemeenten deze signalen op zullen pakken en naar hun eigen functioneren zullen blijven kijken. En hun beleid zonodig aanpassen om de mantelzorger zonder omwegen of valkuilen en met open armen tegemoet te treden en hen passend te ondersteunen en te waarderen. Omdat de mantelzorger van onschatbare waarde is!

Door Yolanda, 19 januari 2017

-----------------------------------

Mantelzorg voor dakloze vriendin

‘Ik wil een dakloze vriendin helpen en haar in de weekenden opvangen de komende maand. Klopt het dat dit mij m’n toeslagen kost en zij haar uitkering kwijt raakt?’.

Meneer zorgt al maanden voor mevrouw met af en toe een maaltijd, een luisterend oor en een douche. Het gaat hier om langdurige zorg voor iemand die meneer al kende uit zijn omgeving. Een bijzonder verhaal, dit is ook mantelzorg. Deze situatie is specifiek maar typeert ook een mooie mantelzorgrelatie die in andere vormen wel vaker voorkomt. Zoals opa of oma in huis nemen. De uitkomst van dit verhaal zal dan anders zijn, toch vertel ik graag over dit gesprek omdat de liefdevolle mantelzorg die meneer wil geven de basis is van alle mantelzorgers. Het willen zorgen, ondanks de valkuilen die je tegenkomt. Dat raakt.

Nu is het mijn beurt

Meneer is bevriend met deze dakloze vrouw die psychische problemen heeft. De vriendin accepteert nu sinds tijden hulp en wordt binnenkort opgenomen in een kliniek waar ze de komende maand doordeweeks terecht kan. Hier kunnen ze haar helpen met therapie en bekijken wat er na die maand nodig is. Misschien volgt dan een volledige indicatie of een verlenging. Om voor deze therapie in aanmerking te komen moet ze wel een adres hebben waar ze zich inschrijft en waar ze de vier weekenden terecht kan. Meneer wil haar reuze graag helpen: ‘Eindelijk zet ze een stap in de goede richting en accepteert hulp. Nu is het mijn beurt en moet ik haar helpen. Maar zodra ik haar bij mij thuis inschrijf, verliest ze dan haar daklozen-uitkering? En wat betekent het voor mijn AOW en pensioen en toeslagen? Ik wil alles regelen, maar waar begin ik?’. 

Hoe te regelen?

Zodra deze vriendin zich bij meneer inschrijft kan er wat veranderen. Ze hebben dan een gezamenlijk huishouden en dat kan gevolgen hebben voor de toeslagen (huur- en zorgtoeslag) en de AOW- en de daklozen- uitkering kunnen gekort worden. Omdat het gaat om een tijdelijke situatie wil de gemeente en de belasting hier misschien rekening mee houden. Meneer gaat uitzoeken wat voor hun de gevolgen zijn.

Waar meneer aan moet denken:

Toeslagen
Voor de toeslagen geeft u de wijziging door aan de belastingdienst.

AOW
Voor korte tijd, niet langer dan 3 maanden, iemand in huis nemen wordt niet gezien als samenwonen. Lees meer over AOW en alle regels.  

Uitkering van de gemeente

In dit geval is de daklozen- uitkering of de bijstandsuitkering door de gemeente verstrekt. Samenwonen kan gevolgen hebben voor deze uitkeringen. U kunt in overleg met de gemeente om de mogelijkheden te bespreken (als het bijvoorbeeld gaat om een tijdelijke situatie zoals hier kunt u vragen om vanwege de bijzonder situatie niet te korten op de uitkering). Lees meer over de regels omtrent de kostendelersnorm

Meneer gaat direct aan de slag en belt zo direct de gemeente om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek over deze tijdelijke situatie en vraagt om behoud van uitkering. Ook belt hij de belasting om te vragen of hier ook rekening gehouden kan worden met deze tijdelijke situatie en hoe lang het duurt voor een wijziging verwerkt is, zodat hij weet waar hij aan toe is als hij de toeslag even moet missen. Vol goede moed om zijn vriendin verder te helpen geeft meneer aan dat hij terugbelt zodra hij weer vragen heeft.

Wilt u ook uw situatie met ons delen of reageren op deze situatie? Dat kan. Belt u ons op 0900-20 20 496 van maandag tot vrijdag tussen 9.00-16.00 of mail ons op mantelzorglijn@mezzo.nl.

18 november 2016

-------------------------

Op zwart zaad

‘Ik ben mantelzorger voor mijn echtgenote en al 8 maanden geleden is haar pgb toegekend, maar tot op heden is dat nog nooit uitbetaald. We zitten nu op zwart zaad. We worden van het kastje naar de muur gestuurd. Ik kan heel goed zorgen voor mijn vrouw maar onthoud niet goed en ook ben ik niet goed in mailen. Daardoor bel ik telkens met mijn vraag naar de Sociale Verzekerings Bank (SVB) en het Zorgkantoor maar heb ik niets op papier van deze langdurige kwestie.’

Help!

Meneer belt de Mezzo Mantelzorglijn met deze vraag. Het pgb is een geweldige uitkomst om zelf de zorg te regelen maar door alle regels is niet iedereen in staat het allemaal goed voor elkaar te krijgen. Ik vraag door: Hoe heeft meneer dit opgelost de afgelopen acht maanden? ‘Onze spaarrekening is nu leeg, het is nu echt een probleem geworden. Ik bel telkens naar de SVB en het zorgkantoor, maar opgelost wordt het niet. Mailen is gewoon niet mijn ding, ik ben er niet zo goed in. Ik doe alles voor mijn vrouw. Ze heeft alzheimer en een groot budget te besteden. Ik geef alle zorg en heb een vast maandloon voor 40 uur per week. Die zorg geven gaat helemaal prima en we zijn heel erg blij dat we dit zo kunnen oplossen. Behalve die betaling dan.’

Leg afspraken schriftelijk vast

We adviseren mantelzorgers om veel schriftelijk vast te leggen, zo kunt u organisaties aan hun afspraken houden en terugkomen op eerdere communicatie. Dit is nu echt uit de hand gelopen voor dit echtpaar. Meneer vertelt verder: ‘Ik maak me echt zorgen, want nu kan ik de rekeningen van de lasten niet betalen. De sociale verzekeringsbank verwijst naar het zorgkantoor en weer terug.’

Om snel tot een oplossing te komen maak ik een e-mail voor meneer met links naar klachtenformulieren zodat hij makkelijk zijn vraag en klacht kan indienen (klachtenformulier en meldpunt@juisteloket.nl). Ook maak ik een voorzetje van de klacht en bied aan om mee te denken over het vervolg als er een antwoord komt. Ik hoop dat het nu wordt opgelost. We kunnen verder ondersteuning bieden door een steunpunt in de regio te zoeken waar mantelzorgondersteuning geboden wordt. Er zijn ook andere mogelijkheden, een mantelzorgmakelaar (deze wordt soms vergoed door de zorgverzekering) of een mantelzorgmaatje vanuit Mezzo. Enkele weken later belt meneer ons nog terug dat na de e-mails contact is geweest met het zorgkantoor en de toezegging dat het geld nu direct gestort wordt. Ook ik ben opgelucht dat het nu eindelijk geregeld wordt voor dit echtpaar.

Heeft u als mantelzorger of hulpvrager ook hulp nodig? Bel gerust de Mezzo Mantelzorglijn, we zoeken graag mee naar oplossingen.

6 september 2016

------------------------------------------------

Blik soep

'Ik krijg het blik soep niet open en ik heb niet lang meer te leven, maar ik kan nog helemaal niet dood gaan', vertelt de oudere meneer mij wanneer ik op de Mezzo Mantelzorglijn de telefoon beantwoordt. De oudere heer heeft zich voorgesteld en vertelt verder wanneer ik doorvraag.

'Ik moet er voor mijn vrouw zijn nu, ze zorgt al jaren voor mij. Ik heb kanker en nog maar heel kort te leven en nu blijkt zij, mijn trouwe mantelzorger, ernstig ziek. Ik moet nu juist voor haar zorgen. Dat verdient ze. Wij hebben nooit hulp gevraagd en altijd voor elkaar gezorgd. En waarom ik u nu bel eigenlijk, ik wil soep voor mijn vrouw opwarmen. Ze kan niet uit bed namelijk door haar COPD. Ik heb door alle chemotherapie en behandelingen geen kracht meer om het blik soep open te krijgen. Daarom bel ik u eigenlijk. Hoe krijg ik het blik soep nu open? Wat moet ik doen om voor haar te zorgen zo meteen? We hebben nooit hulp gevraagd. Ik kan toch helemaal niet doodgaan, wie zorgt er dan voor haar?'

Vrijwilligers

De vraag hakt er in bij mij. Het liefst spring ik in de auto om naar meneer toe te rijden en een gezonde maaltijd te maken. Maar met één maaltijd is hij niet geholpen. Dit gaat om nu, maar ook om zo meteen als meneer er niet meer is. Ik vraag naar zijn ziekte, luister naar zijn verhalen over zijn werkende verleden als militair en probeer troost en handvatten te geven. Ik geef meneer telefoonnummers van twee vrijwilligersorganisaties in de regio. Ik vertel dat vrijwilligers kunnen helpen met het maken van maaltijden of doen van een boodschapje. 

Hulp vragen

Veel horen we op de mantelzorglijn dat hulp vragen echt heel erg lastig is en pas een allerlaatste optie. Ik vertel dat misschien de buurman nu kan helpen met het open maken van het blik soep. Er zijn heel veel initiatieven om maaltijden te delen met buren, wel via internet maar misschien kan een vrijwilliger daarbij helpen (bijvoorbeeld: https://www.thuisafgehaald.nl/).  Hulp vragen is juist zo belangrijk, we hebben elkaar nodig. Meneer zal direct contact opnemen met de organisaties. We sluiten het gesprek af en spreken af elke dag te kijken naar de mooie momenten van die dag, het zijn de kleine dingen waar het om gaat. 

Door Michèle, 12 juli 2016

-------------------------------------------

Moet ik de woningaanpassing zelf betalen?

‘Ik wil mijn woning geschikt maken voor onze gehandicapte dochter. Het is nu geen doen meer met de trappen, alle zorg en haar handicap. De gemeente helpt wel met onderzoeken wat de mogelijkheden zijn maar uiteindelijk moet ik alles terugbetalen. Klopt dat wel?’

Een moeder belt met deze terechte vraag naar de Mezzo Mantelzorglijn. Het is hard maar helaas wel de werkelijkheid: als zij twee jaar geleden, vóór 2015, de aanvraag voor de woningaanpassing had ingediend, had de gemeente mee betaald aan de goedkoopst adequate oplossing. In 2015 zijn de regels veranderd en betaalt iedereen in deze gemeente (Utrecht) een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor 99 termijnen. Eén termijn is 4 weken, dus in ruim 7.5 jaar betaal je terug. Eerder was er geen eigen bijdrage als het ging om een woningaanpassing voor een gehandicapt kind.

Verkapte lening

De moeder vertelt verder: ‘Juist omdat we niet wisten wat de toekomst in petto had, hebben we gewacht met het doen van een aanvraag. Je hoopt toch dat een woningaanpassing niet nodig zal zijn. Achteraf gezien hadden we toen direct de aanpassingen moeten aanvragen. Nu worden we helemaal onder de loep genomen, een arts, ergotherapeut en een bouwkundig adviseur worden ingezet om te zien of het terecht is dat we hulp vragen. Dit kan ik me voorstellen als we iets zouden krijgen Het is fijn dat deze professionals meedenken, maar het is wel een lang traject en uiteindelijk gaat het om een verkapte lening. Wat vindt Mezzo hiervan?’.

Jammer

Het is inderdaad heel erg jammer dat dit eerder wel helemaal vergoed werd en nu afhankelijk van de eigen bijdrage/het inkomen weinig tot niets. Door de veranderingen in de WMO hebben veel gemeenten de regels veranderd. Elke gemeente kan het beleid zelf invullen, dus het komt voor dat de ene gemeente wel en de andere niet (mee)betaalt aan de woningaanpassing. Wanneer moeder een lager inkomen heeft de komende jaren, betaalt ze ook een lagere eigen bijdrage (wel twee kalenderjaren erna pas, de eigen bijdrage wordt berekend op basis van het verzamelinkomen van het jaar voor het vorige kalenderjaar. Meer leest u hierover op de website van het CAK). Uitgangspunt moet zijn wat het gezin nodig heeft zodat de dochter thuis kan blijven wonen.

Tip

Mijn tip: Koppel altijd aan WMO terug wat uw mening is en hoe u denkt dat ze het proces kunnen verbeteren. Of bel ons, ik maak hier op de Mezzo Mantelzorglijn ook een notitie van uw vraag en opmerking, bijvoorbeeld bij deze moeder dat de processen langzaam gaan en het financieel zwaar is de eigen bijdrage 99x te betalen. We kunnen, door feedback te geven, de gemeentes een kans geven de processen te verbeteren. U kunt dat als mantelzorger, wij als Mezzo doen dat als belangenvereniging.

Door Michèle, 27 juni 2016

------------------------------------