De nazorgvrijwilliger biedt ondersteuning aan mantelzorgers bij vragen die door de Mantelzorglijn nog niet opgelost zijn. Ook verzamelt hij of zij signalen van mantelzorgers voor media en beleid van Mezzo. Ze bellen met mantelzorgers om samen te bespreken wat nodig is om verder te komen met de vraag en geven zo nodig antwoord en advies. Hiermee wordt de individuele mantelzorger geholpen en komen we op voor hun belangen. Maar zeker zo belangrijk is dat we er voor de mantelzorger zijn. Persoonlijke aandacht en samen aan de slag gaan, dat alleen al betekent heel veel. Het is voor de eerste keer dat er Nazorgvrijwilligers worden ingezet. Afhankelijk van de evaluatie in september 2016 zullen we doorgaan met deze extra hulp aan mantelzorgers.

De nazorgvrijwilligers:

Lenny Koster en Marian Rietveld