Geldt er een gedragscode voor de Mezzo Vrijwilligers?

  Jazeker, de gedragscode die voor Mezzo medewerkers geldt, geldt ook voor de vrijwilligers. Zoals voor elke medewerker geldt voor de vrijwilligers geheimhoudingsplicht, respect, gelijkwaardigheid, eerlijkheid en veiligheid.

  Vraagt Mezzo ook om een VOG bij de Mezzo Vrijwilligers?

  De VOG is een Verklaring Omtrent Gedrag en is voor de taken die de Mezzo Vrijwilligers uitvoeren niet noodzakelijk. Het VOG wordt opgevraagd als er sprake is van werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. Bij twijfel kan Mezzo wel de VOG-verklaring vragen aan de vrijwilligers. Deze verklaring kan zowel langs de papieren weg worden aangevraagd en digitaal. Het Ministerie van Justitie geeft deze af wanneer er geen redenen bekend zijn waarom iemand niet geschikt is voor het opgegeven soort (vrijwilligers)werk.

  Wanneer is een functie bij Mezzo een betaalde functie en wanneer vrijwilligerswerk?

  De visie van Mezzo is ‘met, voor en door mantelzorgers’. Dat betekent dat Mezzo zoveel mogelijk met mantelzorgers samen wil opkomen voor de belangen van mantelzorgers én mantelzorgers ook wil informeren. De betaalde en vrijwilligersvacatures worden met zorg en beleid opgesteld en er is een duidelijke taakverdeling tussen de verschillende functies. Zonder vrijwilligers zou een aantal van onze activiteiten niet meer (op het huidige niveau) mogelijk zijn. Financiële middelen ontbreken om al het werk door betaalde werknemers te laten doen. Bij de inzet van vrijwilligers waken we wel voor zogenaamde ‘verdringing’. Wanneer u vragen heeft over een specifieke functie, neemt u gerust contact op met de Mezzo Coördinator Vrijwillige Inzet via info@mezzo.nl.

  Heeft de vrijwilliger rechten?

  Jazeker, de vrijwilliger heeft het recht om mee te praten over de uitvoering van het eigen werk, heeft recht op een heldere taakomschrijving, begeleiding, werkoverleg en informatie over relevante ontwikkelingen in en om de organisatie. Mezzo heeft voor medewerkers en vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallenverzekering.

  Wat verwacht Mezzo verder van de vrijwilliger?

  Mezzo verwacht dat vrijwilligers:

  • lid of donateur is van Mezzo, de vrijwilliger wordt gratis lid van Mezzo.
  • Beschikt over de juiste vaardigheden passend bij de werkzaamheden om het vrijwilligerswerk te kunnen uitvoeren. Mezzo kan helpen bij het verkrijgen van de juiste vaardigheden.
  • 18 jaar of ouder is.
  • Bereid is scholing te volgen en deelnemen aan de trainingen en (bij)scholing.
  • Bereid is om samen te werken.
  • Beschikbaar is voor het afgesproken aantal uren, zich goed inzet, tijdig melding doet van afwezigheid (vakantie e.d.), tijdig melding doet van de wens om werkzaamheden te willen beëindigen.
  • Afspraken worden samen gemaakt en vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. 

  Is er een klachtenregeling?

  Het klachtenreglement van Mezzo is ook van toepassing op de vrijwilligers. Met de HR adviseur van Mezzo kunnen klachten besproken worden.

  Is er een vrijwilligersbeleid?

  Ja, om duidelijkheid te geven aan zowel beroepskrachten als vrijwilligers over hoe Mezzo met vrijwilligers werkt is er een vrijwilligersbeleid opgesteld. Met dit beleid willen we ook voorkomen dat er onduidelijkheid, wrijving en conflicten ontstaan. Tevens is het beleid als stimulans voor vrijwilligers bedoeld en daarmee ter optimalisering van hun inzet voor het doel van de organisatie.

  Hoe worden vrijwilligers gewaardeerd?

  Om vrijwilligers betrokken te houden en nieuwe vrijwilligers te werven biedt Mezzo trainingen, professionele begeleiding en coördinatie, de mogelijkheid om ervaring op te doen en te ontwikkelen, een prettige werkomgeving op 3 minuten afstand van station Bunnik voor de vrijwilligers die op kantoor werken, doorgroeimogelijkheden naar andere vrijwilligersfuncties en de mogelijkheid werkervaring op te doen. Tevens is er de mogelijkheid om competenties te ontwikkelen en een podium om kennis en ervaringen te delen. Waardering is er ook middels een onkosten- reisvergoeding, een personeelsuitje, getuigschrift, jaarlijkse evaluatie, exitgesprek en eindevaluatie bij vertrek en een jaarlijkse attentie.