Maakt u zich als belangenbehartiger mantelzorg of Wmo/participatie-raadslid sterk voor een krachtige informele zorgsector? Graag wil Mezzo u daarin ondersteunen.

Word daarom nu lid van Mezzo als individuele belangenbehartiger mantelzorg en ontvang advies, informatie en ondersteuning!

Waarom lid worden?

Mezzo komt op voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Daar hebben we u en anderen die opkomen voor de belangen van mantelzorgers hard voor nodig! Met uw lidmaatschap draagt u bij aan een sterke vereniging Mezzo. Een sterke vereniging is nodig om de positie van mantelzorgers en vrijwilligerszorg te verstevigen.

Het aantal personen dat informele zorg verleent neemt toe. Door een toename van het aantal chronisch zieken, de vergrijzing en omdat zorgvragers zo lang mogelijk thuis willen wonen. Bovendien wordt er een groter beroep op hen gedaan omdat de overheid terug treedt. De druk op mantelzorgers neemt daardoor toe.

Elke gemeente heeft ander beleid voor mantelzorgers. Maar ook zorginstellingen zoals verpleeghuizen en ziekenhuizen gaan op eigen wijze met mantelzorgers om.

U kunt daar als lokale belangenbehartiger of Wmo-participatie-raadslid invloed op uitoefenen. Mezzo helpt u daarbij met informatie, ondersteuning en advies. En u helpt Mezzo door uw ervaringen met ons te delen. Zo kan Mezzo een krachtig geluid laten horen naar politiek Den Haag om de positie van mantelzorgers te versterken.

Wat krijgt u als u lid wordt?

  • de nieuwsbrief speciaal voor belangenbehartigers; met nieuws, feiten, achtergrondinformatie en nieuwe Mezzo-producten;
  • up-to-date en deskundige informatie over mantelzorg en vrijwilligerszorg;
  • ondersteuning van de regioadviseurs bij de organisatie en uitvoering van de belangenbehartiging;
  • korting op producten in de webshop;
  • deelname aan regionale netwerkbijeenkomsten en landelijke kringbijeenkomsten. Hier ontmoet u andere belangenbehartigers en Wmo/participatie-raadsleden en kunt u ervaringen en ideeën uitwisselen. De ontwikkelingen op het vakgebied worden besproken en er zijn workshops;
  • korting op congressen en cursussen voor belangenbehartigers en Wmo/participatie-raadsleden;
  • digitale nieuwsbrief InterMezzo;
  • het ledenblad De Mantelzorger.

Kosten lidmaatschap

€ 23,- per jaar.

Word nu lid als belangenbehartiger mantelzorg.

Heeft u vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact op met onze ledenservice: bel 030-659 22 23 of mail ledenservice@mezzo.nl

Bent u als mantelzorger al lid van Mezzo?

Bent u als mantelzorger al lid van Mezzo? Meld u dan toch aan als individuele belangenbehartiger. U betaalt geen extra lidmaatschapsgeld, maar ontvangt wel informatie en ondersteuning die is toegespitst op uw werk als belangenbehartiger.