Vormen uw mantelzorgtaken een zware belasting voor u? Komt u niet meer aan andere dingen toe of heeft u het gevoel dat u in een isolement raakt? Dan is het goed om te kijken of er mensen in uw sociale netwerk zijn die u kunnen helpen. Hieronder vindt u daarvoor enkele tips.

Sociaal netwerk als ondersteuning

Een sociaal netwerk is een kring van mensen met wie u regelmatig contact heeft. Bijvoorbeeld vrienden, familie of kennissen. Deze mensen kunnen een belangrijke steun voor u zijn:

  • U kunt met hen de zorg en de verantwoordelijkheid delen. Die worden daardoor minder zwaar.
  • U kunt uw verhaal bij hen kwijt en ervaringen uitwisselen.
  • Het kan u een veilig gevoel geven dat er mensen zijn die de zorg van u kunnen overnemen.
  • Een sociaal netwerk maakt uw wereld groter.

Vraag om hulp

Hulp komt meestal niet vanzelf op u af. Vaak willen mensen u best helpen, maar weten ze niet dat u hulp nodig heeft. U zult het ze moeten vragen. Denk daarbij niet alleen aan uw naaste familie, maar ook aan andere mensen in uw omgeving.

Inzet van een vrijwilliger

Ook kunt u de hulp van een vrijwilliger inroepen. Zo vergroot u het sociale netwerk van degene voor wie u zorgt. Bovendien kunt u even vrijaf nemen als deze vrijwilliger iets met uw naaste onderneemt. Lees meer over vrijwilligerszorg of zoek adressen van vrijwilligersorganisaties bij u in de buurt.

Apps en websites voor organiseren van de zorg

Als u met verschillende mensen in uw omgeving voor iemand zorgt, dan vraagt dat nogal wat afstemming. Een digitaal zorgdagboek of app kan uitkomst bieden. Hiermee kunt u via een beveiligde website afspraken plannen, belangrijke data in de agenda plaatsen en ervaringen en nieuwtjes uitwisselen. Voorbeelden hiervan zijn www.wehelpen.nl, carenzorgt.nl en getfello.com. Of kijk in het overzicht van apps en websites.

Stel uw vraag over steun uit uw omgeving in de community.