Wat is respijtzorg?

Vervangende zorg wordt ook respijtzorg genoemd. Respijtzorg biedt u als mantelzorger de mogelijkheid om de zorg  over te dragen. Dit kan zowel tijdelijk, incidenteel of structureel zijn. Zodat u tijd voor uzelf heeft. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een uur sporten, een dagdeel werken of een avond naar de film met een vriend of vriendin maar ook om een weekend.

Waarom is tijd voor mijzelf zo belangrijk?

Goed voor een ander zorgen, begint bij goed voor jezelf zorgen. Het is essentieel om een pauze in te lassen, even niet voor een ander zorgen, dan kunt u even bijkomen, werken en/of ontspannende activiteiten ondernemen. Ook heeft u zo tijd om anderen in uw omgeving, bijvoorbeeld partner, kinderen, familie en vrienden, aandacht te geven. Hoe lastig het ook kan zijn om de zorg even over te dragen.

Hoe regel ik tijd voor mijzelf?

Tijd voor uzelf kunt u bijvoorbeeld regelen door iemand in uw omgeving te vragen even de zorg over te nemen. Maak het bespreekbaar, want mensen kunnen alleen helpen als ze weten dat er een vraag is. Welke zorg voor u geschikt is vindt u door de Tijd voor jezelf- test  in te vullen. U kunt dit ook inbrengen in het zogenaamde keukentafelgesprek. Het is bij wet geregeld dat gemeenten niet alleen vragen wat u als mantelzorger kunt doen, maar ook wat u daar voor nodig hebt.

Ik heb helemaal geen tijd of geld om even weg te gaan, wat nu?

Tijd voor uzelf kan al in hele kleine dingen zitten en hoeft niet per se geld te kosten. Praat met iemand in uw omgeving, uw huisarts of medewerker van een organisatie voor mantelzorgondersteuning. Kijk voor een organisatie voor mantelzorgondersteuning bij u in de buurt. Of bel de Mezzo Mantelzorglijn 0900 - 20 20 496 (10ct/pm) over de mogelijkheden. En begin er vroeg mee, zo went uzelf en degene voor wie u zorgt er allebei aan.

Hoe kan ik de zorg met een gerust hart even aan een ander overlaten?

Als mantelzorger weet u het beste hoe de zorg eruit moet zien. Vertel dat aan degene die de zorg overneemt. Mezzo heeft tips en een checklist opgesteld die helpen de zorg met een gerust hart over te dragen. In deze checklist kunt u alle informatie noteren die u belangrijk vindt. Bekijk de tips voor overdragen van de zorg.

Welke mogelijkheden zijn er?

De zorg overdragen kan zowel incidenteel als structureel, binnen- en buitenhuis, door iemand in uw omgeving, een vrijwilliger of betaalde kracht. Bekijk de verschillende mogelijkheden.

Degene voor wie ik zorg wil niet dat ik weg ga, wat nu?

Het kan zijn dat degene voor wie u zorgt niet wil dat u weggaat, bijvoorbeeld vanwege ‘vraagverlegenheid’ of omdat degene zich alleen goed voelt met u in de buurt. Besef dat u het zorgen langer volhoudt als u tijd en ontspanning voor uzelf heeft. Bespreek met degene dat tijd voor uzelf uiteindelijk goed is voor u beiden. Een familielid, een vriend of huisarts zou met degene voor wie u zorgt kunnen gaan praten.

Wie betaalt voor vervangende zorg?

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat of iemand uit uw omgeving. Zijn er wel kosten aan verbonden, dan kunt u die mogelijk vergoedt krijgen vanuit:

  • de gemeente waar de zorgvrager woont
  • de Wet langdurende zorg
  • de zorgverzekeraar van u of van de hulpvrager
  • de jeugdwet

Lees hier meer over de financieringsmogelijkheden.

Waar kan ik respijtzorg  aanvragen?

Vervangende zorg kunt u aanvragen bij uw gemeente, de Wet langdurende zorg, uw zorgverzekeraar en/of de jeugdwet. Dit hangt af van de zorg waar het om gaat.Daarnaast kunt u bij het Steunpunt Mantelzorg informeren naar de mogelijkheden bij u in de regio. Zie ook de vraag ‘Wie betaalt voor vervangende zorg?’.

Wie kan mij helpen bij het zoeken naar een geschikte voorziening of het regelen van financiën?

Via de zoekmodule op deze website vindt u de voorzieningen die voor uw situatie geschikt zijn. Ook kunt u terecht bij een mantelzorgorganisatie bij u in de regio, sociaal wijkteam, casemanagers of Wmo-loket. Via uw zorgverzekeraar kunt u soms een mantelzorgmakelaar vergoed krijgen. Ook kunt u altijd contact opnemen met de Mezzo Mantelzorglijn. Weet u al welke voorziening u wilt inschakelen? Dan zijn medewerkers van deze voorziening ook vaak bereid om u op weg te helpen met het regelen van bijvoorbeeld  financiering en vervoer.

Ik ben overbelast, waar kan ik hulp vragen?

De zorg even over kunnen overdragen. Dat is essentieel voor veel mantelzorgers: vanwege werk, ziekte, een ziekenhuisbezoek en om even op adem te komen, pauze te nemen– bijvoorbeeld op vakantie. Via de zoekmodule op deze website vindt u de voorzieningen die voor uw situatie geschikt zijn.

Ook kunt u hulp vragen aan een mantelzorgorganisatie bij u in de regio, sociaal wijkteam of Wmo-loket. Via uw zorgverzekeraar kunt u soms een mantelzorgmakelaar vergoed krijgen. Ook kunt u altijd  contact opnemen met de Mezzo Mantelzorglijn.

Ik zie geen aanbieder die bij mijn hulpvraag aansluit, wat nu?

Ondersteuning van mantelzorgers is vaak maatwerk. Wanneer u er niet uitkomt kunt u hulp vragen aan een mantelzorgorganisatie bij u in de regio, sociaal wijkteam of Wmo-loket. Via uw zorgverzekeraar kunt u soms een mantelzorgmakelaar vergoed krijgen. Ook kunt u altijd  contact opnemen met de Mezzo Mantelzorglijn.

De respijtzorg die ik wil is afgewezen, zijn er andere mogelijkheden?

De zoekmodule geeft een goede weergave van respijtaanbieders. Ook kunt u hulp vragen aan een mantelzorgorganisatie bij u in de regio, sociaal wijkteam of Wmo-loket. Via uw zorgverzekeraar kunt u soms een mantelzorgmakelaar vergoed krijgen. Ook kunt u altijd  contact opnemen met de Mezzo Mantelzorglijn .

Betaal ik een eigen bijdrage voor deze zorg?

Hoeveel eigen bijdrages u betaalt kunt u berekenen via het CAK.

Heb ik de juiste indicatie om deze zorg vergoed te krijgen?

Bij de zorgverlener leest u bij welke indicatie een vergoeding mogelijk is. U kunt met de zorgverlener contact opnemen als u hier nog vragen over heeft.