2,6 miljoen volwassenen Nederlanders verlenen meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden mantelzorg. Wat verstaan we precies onder mantelzorg en wat is het verschil met vrijwilligerszorg?

Definitie mantelzorg

De Nationale Raad voor de Volksgezondheid hanteert de volgende definitie van mantelzorg:

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Verschil mantelzorg en vrijwilligerszorg

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen:

  • Mantelzorg overkomt je
    Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.
  • Voor vrijwilligerszorg kies je
    Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Mantelzorg in beeld en in cijfers

Mantelzorg heeft een stevige impact op je leven. Dat is te zien in de vijf portretten van mantelzorgers, gemaakt door TV West.

Cijfermatige gegevens over mantelzorg vindt u op de pagina Mantelzorg in cijfers.

Heeft u een vraag?
Bel of mail de Mezzo Mantelzorglijn

0900 - 20 20 496 (10ct/pm)

Mantelzorgen?.... Nee hoor, gewoon Liefde!

Martha Wieling Het verhaal van Martha Wieling