Als mantelzorger kunt u te maken krijgen met verminderde inkomsten en extra uitgaven, zoals telefoon- en reiskosten. Daarnaast zijn er vaak extra zorgkosten voor uw naaste, zoals de eigen bijdrage voor de Wmo. Er zijn veel verschillende regelingen, die van invloed kunnen zijn op uw financiële situatie. waar u als mantelzorger mee te maken kunt krijgen. Hieronder leest u daar meer over.

  Mantelzorgwaardering

  Gemeenten hebben de wettelijke taak om de waardering van mantelzorgers vorm te geven. Zij krijgen hiervoor budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten om mantelzorgers te waarderen.

  Hoe werkt mantelzorgwaardering?

  Vergoedingen

  Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen.

  De vergoedingen op een rij

  Eigen bijdragen

  Krijgt de persoon die u verzorgt hulp of zorg thuis op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Of verblijft hij in een verzorgings- of verpleeghuis? Dan is hij daarvoor een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

  Hoe hoog is de eigen bijdrage?

  Persoonsgebonden budget (pgb)

  Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Wie komen daarvoor in aanmerking en wat kunt u daarmee als mantelzorger?

  Lees meer over het pgb

  Belastingen

  Wie veel zorgkosten heeft, kan deze mogelijk aftrekken van de belasting. Daarvoor is het wel nodig om aangifte te doen. Vrijwilligers kunnen u daarbij helpen.

  Wat kunt u aftrekken?

  Sollicitatieplicht en WW- of bijstandsuitkering

  Ontvangt u als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan kunt u soms een vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht. Lees wanneer dat zo is en welke bijzonderheden er nog meer voor u gelden.

  Vrijstelling sollicitatieplicht

  Samenwonen met AOW of Anw

  Ontvangt u een AOW- of nabestaandenuitkering en wilt u gaan samenwonen? Dan heeft dat normaal gesproken gevolgen voor uw uitkering. Als u gaat samenwonen met iemand die intensieve zorg nodig heeft, gelden er echter speciale regelingen.

  Lees over die regelingen en over de kostendelersnorm

  Verzekeringen

  Met welke verzekeringen kunt u te maken krijgen als mantelzorger? Mezzo zet ze voor u op een rij.

  Verzekeringen en mantelzorg

  Heeft u vragen over geldzaken?

  Neem dan contact op met de juridische adviseurs van Mezzo. Onze medewerkers geven gratis advies en informatie over vergoedingen, belastingen, wetten en regels. U vindt hier onze contactgegevens.