Ontvangt u een AOW- of nabestaandenuitkering en wilt u gaan samenwonen? Dan heeft dat normaal gesproken gevolgen voor uw uitkering. Als u gaat samenwonen met iemand die intensieve zorg nodig heeft, gelden er echter speciale regelingen. 

U ontvangt AOW

Ontvangt u AOW en wilt u gaan samenwonen met iemand die uw zorg nodig heeft? Dan kunt u uw alleenstaanden-AOW behouden als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. 

Als u voor meer van de helft van de tijd samen met iemand woont en wel ieder uw eigen woning heeft kan de tweewoningenregel voor u gelden. U krijgt dan een AOW-pensioen voor ongehuwden. 

Neem altijd contact op met de SVB, als er iets wijzigt in uw situatie. 

U ontvangt een nabestaandenuitkering Anw

Ontvangt u een Anw-uitkering en wilt u gaan samenwonen? Dan verliest u normaal gesproken uw uitkering. Gaat u samenwonen met iemand die intensieve zorg nodig heeft en er wordt binnen twee jaar geen herstel verwacht , dan kunt u uw uitkering gedeeltelijk behouden. 

Verpleegt u tijdelijk iemand of komt iemand u tijdelijk verplegen? Als dit korter duurt dan 6 maanden, is er geen sprake van een zorgrelatie. Uw Anw-uitkering wordt dan niet verlaagd.

Neem altijd contact op met de SVB, als er iets wijzigt in uw situatie. 

Kostendelersnorm

Als u een uitkering heeft en de woning deelt met meer volwassenen dan geldt de kostdelersnorm. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat u de woonkosten kunt delen. De kostendelersnorm geldt voor Algemene Nabestaandenwet (ANW).

Vanaf 1 januari 2018 gaat mogelijk de kostendelersnorm ook gelden in de AOW. 

Mezzo is het niet eens met deze regeling en vindt dat er een uitzondering moet worden gemaakt voor mantelzorgers. Zorgen voor elkaar moet immers financieel mogelijk zijn; de kostendelersnorm kan dit moeilijker maken. Wij pleiten hiervoor bij de politiek en houden u op de hoogte van de vorderingen. 

Lees meer over de kostendelersnorm op de website van de SVB.

Financieel zakboekje 2017

Meer over de gevolgen van samenwonen voor uw uitkering en de geldende voorwaarden leest u in ons Financieel zakboekje.

Ik probeer aan het werk te blijven, maar dat wordt steeds moeilijker

Karin Verheij Lees het verhaal van Karin