Ontvangt u een AOW- of nabestaandenuitkering en wilt u gaan samenwonen? Dan heeft dat normaal gesproken gevolgen voor uw uitkering. Als u gaat samenwonen met iemand die intensieve zorg nodig heeft, gelden er echter speciale regelingen. Hieronder leest u meer over die regelingen en over de kostendelersnorm.

U ontvangt AOW

Behoud alleenstaanden-AOW bij samenwonen
Ontvangt u AOW en wilt u gaan samenwonen met iemand die uw zorg nodig heeft? Dan kunt u uw alleenstaanden-AOW behouden als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent allebei 65 jaar of ouder.
  • De zorg die u aan de ander verleent, is intensief en duurzaam. De medische situatie blijft naar verwachting stabiel of verslechtert.
  • U behoudt allebei uw eigen woning én draagt hiervoor de financiële lasten.
  • U woonde niet samen voordat u de intensieve zorg moest gaan verlenen.
  • U blijft niet samenwonen als u geen intensieve zorg meer hoeft te verlenen.

U leest hier meer over op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Neem altijd contact op met de SVB, als er iets wijzigt in uw situatie.

Kostendelersnorm
Vanaf 1 januari 2018 gaat mogelijk de kostendelersnorm gelden in de AOW. Dit houdt in dat uw AOW-uitkering lager wordt als er (naast uw eventuele partner) andere volwassenen bij u in huis wonen.

Mezzo is het niet eens met deze regeling en vindt dat er een uitzondering moet worden gemaakt voor mantelzorgers. Zorgen voor elkaar moet immers financieel mogelijk zijn; de kostendelersnorm kan dit moeilijker maken. Wij pleiten hiervoor bij de politiek en houden u op de hoogte van de vorderingen.

U ontvangt een nabestaandenuitkering Anw

Behoud Anw-uitkering bij samenwonen
Ontvangt u een Anw-uitkering en wilt u gaan samenwonen? Dan verliest u normaal gesproken uw uitkering. Gaat u samenwonen met iemand die intensieve zorg nodig heeft, dan kunt u uw uitkering gedeeltelijk behouden. De uitkering wordt wel lager dan voorheen, namelijk 50% van het netto minimumloon. U leest hier meer over op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kostendelersnorm
Vanaf 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm voor de Anw. Dit houdt in dat uw Anw-uitkering lager wordt als er andere volwassenen bij u in huis wonen. Uw uitkering wordt dan over een periode van vier jaar geleidelijk verlaagd naar 50% van het netto minimumloon. Lees meer over de kostendelersnorm op de website van de SVB.

Ik probeer aan het werk te blijven, maar dat wordt steeds moeilijker

Karin Verheij Lees het verhaal van Karin