Ontvang je als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan kun je soms een vrijstelling krijgen van je sollicitatieplicht. Hieronder lees je wanneer dat zo is en welke bijzonderheden er nog meer voor je gelden. 

Je ontvangt een WW-uitkering

Ontheffing sollicitatieplicht

Ontvang je een WW-uitkering en verleen je dusdanig intensieve mantelzorg dat dit niet gecombineerd kan worden met een betaalde baan/een re├»ntegratietraject, dan kun je ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen bij het UWV. Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden. Die periode moet je gebruiken om vervangende zorg te regelen.

UWV beoordeelt of je van deze regeling gebruik kunt maken. Vraag dit aan je werkcoach van het UWV. In uitzonderlijke situaties kan UWV de ontheffing (telkens) met een maand verlengen. 

Mantelzorgforfait

Heb je in de jaren voordat je werkloos werd mantelzorg verleend? En werd dit betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan heb je mogelijk recht op het mantelzorgforfait. Dit betekent dat de jaren waarin je de zorg verleende voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor uw WW-uitkering (of WIA-uitkering). Je leest meer over het mantelzorgforfait op de website van UWV. 

Bij het aanvragen van je WW- of WIA-uitkering kun je het mantelzorgforfait aangeven. Je moet wel aantonen dat je betaald werd uit het pgb. Bijvoorbeeld met een overeenkomst tussen jou en de zorgvrager. 

Je ontvangt een bijstandsuitkering

Vrijstelling sollicitatieplicht

Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers. In sommige gemeenten hoeven mantelzorgers met een intensieve zorgtaak niet verplicht te solliciteren. De gemeente bepaalt dit per individuele situatie. Neem hiervoor contact op met je gemeente. Lees meer over de verplichtingen bij een bijstandsuitkering op de website van de Rijksoverheid

Tegenprestatie

Gemeenten mogen mensen met een bijstandsuitkering vragen om naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Het gaat dan om onbetaalde, maatschappelijke taken. Daarbij kunnen zij een uitzondering maken voor mantelzorgers en mensen die al veel vrijwilligerswerk doen. Of dat gebeurt, verschilt per gemeente. In geen geval kunnen gemeenten mantelzorg verplichten, ook niet als tegenprestatie. 

 

Ik probeer aan het werk te blijven, maar dat wordt steeds moeilijker

Karin Verheij Lees het verhaal van Karin