Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Als mantelzorger kunt u echter wel aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er in bepaalde gevallen vergoedingen voor reizen en parkeren, bestaat er individuele bijzondere bijstand en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

Extra kinderbijslag

Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging. U vraagt kinderbijslag aan bij de SVB

Reiskostenvergoeding

Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskosten. Er bestaat echter geen algemene regeling voor vergoeding van reiskosten die u als mantelzorger maakt. Wel biedt de gemeente soms een vergoeding of kunt u soms de kosten aftrekken bij uw belastingaangifte. Ook kunt u uw naaste vragen om een tegemoetkoming in de reiskosten. Bekijk 6 tips om op reiskosten te besparen.

Vergoedingen van zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Ook worden soms de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed. Bekijk de vergoedingen door zorgverzekeraars.

Mantelzorgers krijgen korting bij Menzis

Tegemoetkomingen voor extra zorgkosten

Degene die u verzorgt maakt mogelijk veel zorgkosten vanwege zijn ziekte of beperking. U kunt om een tegemoetkoming meerkosten vragen bij uw gemeente. Deze bekijkt per situatie wat er mogelijk is. Elke gemeente bepaalt zelf welke regelingen zij daarvoor inzet en welke criteria zij hanteert. Bekijk daarnaast de mogelijkheden voor belastingaftrek van hoge zorgkosten

Persoongsgebonden budget (pgb)

Als de zorgvrager een pgb heeft, kan hij naast professionele zorgverleners ook u als mantelzorger inschakelen. In dat geval krijgt u – als zorgverlener - uit het pgb betaald. U moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is en een indicatie is gesteld. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met u af. Op svb.nl vindt u een modelovereenkomst. Lees meer over het persoonsgebonden budget.

Mantelzorgwaardering

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Sommige gemeenten geven een geldbedrag, andere organiseren een activiteit of laten de waardering op een ander manier merken. Lees meer over mantelzorgwaardering

Individuele bijzondere bijstand

De individuele bijzondere bijstand is een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen en die u niet met een andere regeling vergoed krijgt.  De bijstand wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. De aanvraag voor de bijzondere bijstand kunt u schriftelijk doen bij uw gemeente

Stel uw vraag over vergoedingen in de community.

 

27 mei 2010 is de dag dat ons leven totaal veranderde

Petra van Arnhem Lees het verhaal van Petra