Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Als mantelzorger kunt u echter wel aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren, bestaat er individuele bijzondere bijstand en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

Extra kinderbijslag

Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging. U vraagt kinderbijslag aan bij de SVB

Vergoeding reiskosten

Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Informeer hiernaar bij uw gemeente. Woont u samen met degene die u verzorgt? En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten. Lees meer over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst

Parkeerbeleid en –vergoedingen

Een aantal gemeenten verstrekt aan mantelzorgers een parkeervergunning. Daarmee kunt u voordeliger parkeren in de buurt van degene voor wie u zorgt. Informeer ernaar bij de gemeente waar deze persoon woont. 

Openbaar vervoer

Kan degene die u verzorgt door een handicap niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kan hij voor u een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen bij Argonaut. U reist dan gratis mee. De OV-begeleiderskaart is geldig in treinen, metro's, trams, bussen en Regiotaxi. Lees meer over de kaart op de website ovbegeleiderskaart.nl

Vergoedingen van zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Ook worden soms de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed. Bekijk de vergoedingen door zorgverzekeraars.

Mantelzorgers krijgen korting bij Menzis

Tegemoetkomingen voor extra zorgkosten

Degene die u verzorgt maakt mogelijk veel zorgkosten vanwege zijn ziekte of beperking. U kunt om een tegemoetkoming meerkosten vragen bij uw gemeente. Deze bekijkt per situatie wat er mogelijk is. Elke gemeente bepaalt zelf welke regelingen zij daarvoor inzet en welke criteria zij hanteert. Bekijk daarnaast de mogelijkheden voor belastingaftrek van hoge zorgkosten

Persoongsgebonden budget (pgb)

Als de zorgvrager een pgb heeft, kan hij naast professionele zorgverleners ook u als mantelzorger inschakelen. In dat geval krijgt u – als zorgverlener - uit het pgb betaald. U moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is en een indicatie is gesteld. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met u af. Op svb.nl vindt u een modelovereenkomst. Lees meer over het persoonsgebonden budget.

Mantelzorgwaardering

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Sommige gemeenten geven een geldbedrag, andere organiseren een activiteit of laten de waardering op een ander manier merken. Lees meer over mantelzorgwaardering

Individuele bijzondere bijstand

De individuele bijzondere bijstand is een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen en die u niet met een andere regeling vergoed krijgt.  De bijstand wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. De aanvraag voor de bijzondere bijstand kunt u schriftelijk doen bij uw gemeente

Stel uw vraag over vergoedingen in de community.

27 mei 2010 is de dag dat ons leven totaal veranderde

Petra van Arnhem Lees het verhaal van Petra