Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader, moeder of een ander familielid of vriend? Dan is het makkelijk als u dicht bij elkaar woont. Hieronder leest u welke mogelijkheden daarvoor zijn. En met welke aandachtspunten, regels en gevolgen u dan rekening moet houden.

Mantelzorgwoning of aanbouw

Kunt u een stuk aan uw woning bouwen? Of heeft u een garage die u kunt verbouwen? Dan kunt u overwegen om daarvan een mantelzorgwoning te maken voor degene die u verzorgt. Ook kunt u zelf een huisje bouwen in uw tuin of kiezen voor een kant-en-klare woning die u in uw achtertuin plaatst.

U heeft geen vergunning nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om een aanbouw, een verbouwing van een bestaand bouwwerk of het plaatsen van een kant-en-klare woning. Meer informatie vindt u op de pagina Regels voor een mantelzorgwoning.

Inwonen

U kunt er ook voor kiezen om te gaan inwonen bij degene die u verzorgt. Of om deze persoon bij u in huis te nemen. Dit betekent dat u samen een huishouding gaat vormen. Dat heeft een aantal gevolgen:

  • Als u en/of uw naaste een uitkering heeft, kan deze uitkering gekort worden. Informeer hiernaar bij de uitkeringsinstantie.
  • Er kunnen gevolgen zijn voor de Wmo-indicatie van uw naaste. De meeste gemeenten geven geen huishoudelijke hulp als er een gezonde volwassen huisgenoot aanwezig is.
  • Toeslagen, zoals de huurtoeslag, kunnen verlaagd worden. Informeer hiernaar bij de Belastingdienst.

Gaat u bij uw naaste inwonen in een huurwoning? Zorg dan dat u geregistreerd wordt als medehuurder. Dit kunt u doen zodra u twee jaar met uw naaste in deze woning heeft samengewoond. Op de website van het Juridisch Loket vindt u hier meer informatie over, inclusief een voorbeeldbrief om het medehuurderschap aan te vragen.

Woont u als kind in bij uw vader en/of moeder? Dan is het niet altijd mogelijk om medehuurderschap te krijgen. Informeer u hierover bij de verhuurder of woningbouwcorporatie.

Duo-, kangoeroe- en schakelwoningen

Een andere optie is om samen met degene die u verzorgt te verhuizen naar een duo-, kangoeroe- of schakelwoning. Dit zijn zelfstandige woningen die geschakeld zijn, zodat u gemakkelijk in de andere woning kunt komen. Informeer hiernaar bij uw gemeente of woningcorporatie.

Woningaanpassing

Wilt u vanwege de zorg voor uw naaste uw huis aanpassen? Dan kunt u een vergoeding krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is afhankelijk van de aard en de zwaarte van de zorg van degene die u verzorgt. Bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente kunt navragen of u recht heeft op een vergoeding. Soms geldt er een eigen bijdrage. Dit verschilt per gemeente.
Voor grote woningaanpassingen is er een omgevingsvergunning nodig. Soms is het vergunningvrij, maar dan zijn wel de bouwbesluiteisen nog verplicht. De omgevingsvergunning kunt u aanvragen bij het bouwloket van uw gemeente.

Op de website van Grootveld vindt u meer informatie over woningaanpassingen.

Voordat u uw keuze maakt

Als u dichter bij elkaar gaat wonen, kan dat een grote impact hebben op uw leven. Houdt u daarom rekening met het volgende:

  • Door de nabijheid is de kans groot dat u meer zorg gaat geven dan voorheen. Daardoor kunt u te zwaar belast raken. Schakel daarom ook anderen in bij de zorg.
  • Bent u, uw gezin of degene die u verzorgt sterk gebonden aan de huidige woonomgeving? Bijvoorbeeld door voorzieningen of sociale contacten? Weeg dat dan mee in uw beslissing.
  • Kijk ook waar de andere mensen wonen die mantelzorg aan uw naaste (kunnen) verlenen. Wonen die in de omgeving van uw naaste of juist in uw eigen omgeving? Bespreek uw keuze ook met hen.

Urgentieregeling

Gemeenten kunnen door een urgentieregeling voorrang geven aan woningzoekenden die met spoed (andere) woonruimte nodig hebben. Als een gemeente een urgentiebeleid heeft, dan wordt dit vastgelegd in de gemeentelijke huisvestingsverordening. Mantelzorgers behoren tot de categorieën die onder deze regeling vallen. Vraag bij u gemeente naar de urgentieregeling in uw gemeente.

Vragen of hulp nodig?

Neem contact op met de juridische adviseurs van Mezzo. Of vraag advies bij de vereniging Huisvesting op maat.

3 tips mantelzorg en wonen Ginette Klein van de Mezzo Mantelzorglijn geeft drie tips over mantelzorg en wonen.