Wilt u dichter bij degene voor wie u zorgt wonen? Zonder bij elkaar in huis te wonen of op hetzelfde erf te wonen? Dan is het goed om te weten dat mantelzorg onder de urgentieregeling van gemeenten valt.

Urgentieregeling

Gemeenten kunnen door een urgentieregeling voorrang geven aan woningzoekenden die met spoed (andere) woonruimte nodig hebben. Als een gemeente een urgentiebeleid heeft, dan wordt dit vastgelegd in de gemeentelijke huisvestingsverordening. Mantelzorgers behoren tot de categorieën die onder deze regeling vallen. Vraag bij u gemeente naar de urgentieregeling in uw gemeente. 

Zie ook

Meer informatie en ondersteunend materiaal

Met een inwonende ouder veranderen de rollen

Anneke Nijman Lees het verhaal van Anneke