U kunt er ook voor kiezen om te gaan inwonen bij degene die u verzorgt. Of om deze persoon bij u in huis te nemen. Dit betekent dat u samen een huishouding gaat vormen. Dat heeft een aantal gevolgen:

  • Als u en/of uw naaste een uitkering heeft, kan deze uitkering gekort worden. Informeer hiernaar bij de uitkeringsinstantie.
  • Er kunnen gevolgen zijn voor de Wmo-indicatie van uw naaste. De meeste gemeenten geven geen huishoudelijke hulp als er een gezonde volwassen huisgenoot aanwezig is.
  • Toeslagen, zoals de huurtoeslag, kunnen verlaagd worden. Informeer hiernaar bij de Belastingdienst.

Gaat u bij uw naaste inwonen in een huurwoning? Zorg dan dat u geregistreerd wordt als medehuurder. Dit kunt u doen zodra u twee jaar met uw naaste in deze woning heeft samengewoond. Op de website van het Juridisch Loket vindt u hier meer informatie over, inclusief een voorbeeldbrief om het medehuurderschap aan te vragen.

Woont u als kind in bij uw vader en/of moeder? Dan is het niet altijd mogelijk om medehuurderschap te krijgen. Informeer u hierover bij de verhuurder of woningbouwcorporatie.