Heeft u een aanpassing nodig in uw woning? Bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet? Dan kunt u dat soms geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen vanuit de Wmo. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten wat wordt vergoed. En afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, betaalt u een eigen bijdrage.

Vraag bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente of u recht heeft op een vergoeding en bereken vooraf wat uw kosten uiteindelijk zijn. Soms blijkt het goedkoper te zijn om bijvoorbeeld zelf een tweedehands traplift te regelen dan het via de gemeente te laten lopen.

Hoe komt u eraan?

De stappen:

  • U doet een melding bij het Wmo-loket of sociaal wijkteam van uw gemeente.
  • Daarna krijgt u een zogenoemd keukentafelgesprek of maatwerkgesprek met een vertegenwoordiger van de gemeente.
  • Na dit gesprek doet de gemeente onderzoek naar uw situatie en kijkt of de gevraagde voorzieningen algemeen gebruikelijk zijn. Algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn aanpassingen die voor iedereen beschikbaar zijn, of u nu wel of geen beperking heeft. Deze worden niet vanuit de Wmo verstrekt.  
  • De gemeente onderzoekt vervolgens hoe uw woning het goedkoopst maar wel adequaat aan te passen is. U vraagt zelf aannemersoffertes aan. Op basis daarvan bepaalt de gemeente het subsidiebedrag. Afhankelijk van uw inkomen kan het zijn dat u een eigen bedrage moet betalen. Soms loopt deze op tot de kostprijs van de aanpassing.

Bij woningaanpassingen kunt u kiezen: of u laat dat de gemeente doen of u laat het zelf doen met een persoonsgebonden budget. Het laatste geeft u meer vrijheid. Het eerste geeft u minder gedoe.

Tips

  • Met de module keukentafelgesprek kunt u zich goed voorbereiden op dit gesprek.
  • Doe de aanvraag op tijd. Grote woningaanpassingen zijn niet binnen een paar maanden geregeld. Ook procedures kunnen lang duren. 
  • U mag pas een aannemer aan het werk zetten als u van de gemeente een 'verleningsbeschikking' heeft gekregen. Alles wat u daarvoor laat doen, krijgt u niet vergoed.
  • Voor grote woningaanpassingen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Soms is het vergunningsvrij, maar dan zijn wel de bouwbesluiteisen nog verplicht. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het bouwloket van uw gemeente.

Zie ook

Meer informatie en ondersteunend materiaal

 

Met een inwonende ouder veranderen de rollen

Anneke Nijman Lees het verhaal van Anneke