Goede samenwerking met zorgprofessionals levert u rust, energie, vertrouwen en veiligheid op. Het geeft u de ruimte om goede mantelzorg te geven aan uw naaste. Tips van en vóór mantelzorgers. Wat kunt u zelf als mantelzorger doen om de samenwerking met zorgprofessionals te verbeteren?

1. Zorg voor een goede voorbereiding van een gesprek

Denk na over wat u wilt bespreken, praat er eventueel van te voren over met anderen en schrijf het op.

 2. Ga open het gesprek in en luister naar elkaar.

Denk deze ezelbruggetjes: wees een OEN (Open, Eerlijk, Nieuwsgierig), laat OMA thuis (Opinies, Meningen, Adviezen), smeer NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander), maak je DIK (Denk In Kwaliteiten), denk aan ANNA (Alles Navragen, Niets Aannemen), LSD bij je (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen)?

3. Spreek uit wat voor jou als mantelzorger belangrijk is

Als u vanuit dezelfde visie werkt is dat voor beide partijen fijner.

4. Respecteer elkaars deskundigheid en situatie

U kent uw naaste het beste en de zorgprofessional heeft andere kwaliteiten en kennis. Samen werkt u aan de beste zorg voor uw naaste.

5. Vraag een eigen gesprek aan

Sommige situaties wilt u liever niet bespreken in nabijheid van uw naast omdat u dat lastig vindt of omdat het pijnlijk kan zijn voor de ander.

6. Stel reële vragen en stel niet te hoge eisen

Een zorgprofessional kan niet altijd overal (direct) voor zorgen.

7. Maak afspraken op gelijkwaardig niveau en leg ze vast

Over de eerste contactpersoon, bereikbaarheid, evaluatiemomenten, taken en verantwoordelijkheden. Door het vastleggen van afspraken kunt u deze teruglezen en er in een volgend gesprek op terugkomen.

8. Bouw een vertrouwensrelatie op

Vertrouwen opbouwen kost tijd, dus wees geduldig.

9. Ga als mantelzorger niet in een slachtofferrol zitten

Een slachtofferrol is niet bevorderlijk voor een gelijkwaardige oplossingsgerichte samenwerking.

10. Lastig? Vraag hulp

Luister naar wat goed voelt voor uzelf. Als u tegen problemen aanloopt, praat er over met bekenden of vraag hulp van uw huisarts of een mantelzorgconsulent.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over hoe u goed kunt samenwerken met zorgprofessionals? Bekijk de tiplijsten samenwerken met het ziekenhuis, de zorgorganisatieof de huisarts. Heeft u binnenkort een keukentafelgesprek? Bekijk dan de module keukentafelgesprek.

Download de 10 tips voor samenwerken met zorgprofessional in thuissituatie