Krijgt uw naaste zorg of ondersteuning van de gemeente op basis van de Wmo of jeugdzorg. Dan onderzoekt de gemeente in een gesprek wat er nodig is. Wat houdt dit keukentafelgesprek in? Wat kunt u er als mantelzorger mee? En hoe kunt u zich hierop voorbereiden? U leest het op deze pagina’s.

We helpen u graag met uw voorbereiding op het keukentafelgesprek.