Het keukentafelgesprek in het kort

Wanneer uw naaste behoefte heeft aan ondersteuning, kunt u dat melden bij de gemeente. Hierbij gaat het niet om medische zorg, maar om hulp en voorzieningen in huis of omgeving om zelfredzaam te zijn en mee te kunnen doen aan de samenleving.

De gemeente is verplicht om de zorgvraag te onderzoeken, maar mag zelf bepalen hoe. Vaak gebeurt het in de vorm van een keukentafelgesprek. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, vindt het gesprek niet altijd plaats aan de keukentafel. Het gesprek kan ook plaatsvinden in bijvoorbeeld een wijkcentrum of gemeentehuis.

Het doel van het gesprek is om duidelijk te krijgen waar precies behoefte aan is en wat de gemeente kan betekenen. De gemeente gaat na wat de zorgvrager zelf kan, met hulp van u als mantelzorger. Daarbij moet er aandacht zijn voor de grenzen van uw belastbaarheid als mantelzorger. Centraal staat dat uw zorg vrijwillig is en nooit afgedwongen mag worden.

Dit alles is vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015).

Het proces in vogelvlucht

In onderstaande afbeelding hebben we het proces van een keukentafelgesprek in beeld gebracht. We nemen het stap voor stap met u door.


Uw rol als mantelzorger

Bij een keukentafelgesprek zijn in ieder geval de zorgvrager en de vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig. De zorgvrager mag bovendien iemand meenemen. Dit kunt u zijn, maar bijvoorbeeld ook een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hierover leest u meer in 2: Vóór het keukentafelgesprek.

Waarom is het voor u als mantelzorger belangrijk om aanwezig te zijn bij het keukentafelgesprek?

  • Om een goed beeld te krijgen van de situatie, kan de gemeente uw kennis goed gebruiken. Helemaal als degene voor wie u zorgt, zelf de situatie niet goed kan uitleggen.
  • In het gesprek komt aan bod welke bijdrage familie, vrienden en andere mantelzorgers leveren of kunnen gaan leveren aan de zorg. U kunt dus zelf niet ontbreken.
  • De gemeente heeft als taak om niet alleen de zorgvrager maar ook de mantelzorger te ondersteunen.
  • Om overbelasting te voorkomen, is het noodzakelijk dat het aanbod van de gemeente voor uw naaste ook bij u past én dat er eventuele ondersteuning voor uzelf beschikbaar is. Alleen zo kunt u langdurig en gezond uw mantelzorgtaken vervullen.

Visie van de gemeente op uw aanwezigheid als mantelzorger

In onderstaande video vertelt Wmo-ambtenaar Christine van Bemmel over het belang van uw aanwezigheid bij het keukentafelgesprek.