Het is belangrijk dat de zorgvrager zich goed voorbereidt op het gesprek. Uw naaste heeft het recht om zich kosteloos bij te laten staan door een onafhankelijk cliëntondersteuner. 

Wat doet een cliëntondersteuner?

Een cliëntondersteuner denkt met iemand mee, helpt iemand om inzicht te krijgen in zijn situatie en geeft daarbij zo nodig informatie en advies. Dit kan gaan om vragen op allerlei gebieden: wonen, inkomen, werk of dagbesteding, zorg, contacten. Een cliëntondersteuner helpt bij het voorbereiden op en voeren van het keukentafelgesprek, bij een eventuele beroepsprocedure en bij het zoeken en vinden van de hulp en steun die bij hem of haar past. 

U kunt als mantelzorger ook zelf gebruik maken van cliëntondersteuning. Ook uw cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk.

Hoe regel ik een cliëntondersteuner?

Bij uw gemeente kunt u navragen waar u hiervoor terecht kunt. Dit kan bijvoorbeeld Stichting MEE zijn of een organisatie voor mantelzorgondersteuning. De cliëntondersteuner kan een professional zijn, maar ook een vrijwillige ouderenadviseur, een hulp bij financiële administratie van de kerk of Humanitas, of een getrainde ervaringsdeskundige voor mensen met een psychische beperking. 

U kunt er ook altijd voor kiezen om iemand anders mee te nemen. Iemand uit uw persoonlijke kring, die u bij kan staan.