Als mantelzorger heeft u recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning bij het voorbereiden en voeren van het keukentafelgesprek. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Herkent u zich in de volgende situaties? 

 • U vindt het lastig om grenzen te stellen en voor uzelf op te komen tijdens een gesprek met de gemeente.
 • Uw naaste wil niet dat u mee gaat naar het keukentafelgesprek.
 • U vindt het moeilijk om uw verhaal te doen aan de gemeente als uw naaste er bij is.
 • U vindt het lastig om hulp te vragen.

Dan kan een cliëntondersteuner u mogelijk ondersteunen.

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?

Wat doet een cliëntondersteuner?

U kunt een cliëntondersteuner inschakelen voordat het keukentafelgesprek plaats vindt.  Zij kunnen u persoonlijk uitleg geven over het verloop van een keukentafelgesprek. Soms blijkt dat een keukentafelgesprek dan niet nodig is, of een andere insteek heeft. Een cliëntondersteuner bespreekt met u 

 • wat u kunt verwachten van een keukentafelgesprek. 
 • wat u kunt doen om het gesprek voor te bereiden. 
 • hoe u eerlijk kunt zijn, maar wel respectvol naar uw naaste die zorg nodig heeft. 
 • Wat te doen als u het niet eens bent met de uitkomst van het keukentafelgesprek. 

Een cliëntondersteuner is onafhankelijk, dat wil zeggen dat zij niet beslissen over de zorg die toegewezen wordt.

Wie zijn onafhankelijke cliëntondersteuners?

De cliëntondersteuner kan een professional zijn van bijvoorbeeld:

 • MEE organisatie
 • Zorgbelang
 • organisatie voor mantelzorgondersteuning
 • mantelzorgmakelaar

Maar ook een:

 • vrijwillige ouderenadviseur
 • hulp bij financiële administratie van de kerk of Humanitas
 • getrainde ervaringsdeskundige voor mensen met een psychische beperking

Hoe regel ik een cliëntondersteuner?

Sommige gemeenten informeren u via de uitnodigingsbrief voor het keukentafelgesprek waar u, en uw naaste, terecht kunnen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Maar zelf informeren bij uw gemeente of lokale organisatie voor mantelzorgondersteuning is natuurlijk ook mogelijk. 

Tip:

Als u de uitnodigingsbrief voor het keukentafelgesprek ontvangt is het gesprek vaak op korte termijn. Misschien is het dan moeilijk om zo snel een cliëntondersteuner te vinden. Benader daarom, voordat u een keukentafelgesprek aanvraagt, al een cliëntondersteuner.

Meer tips voor de voorbereiding op uw keukentafelgesprek?