U heeft professionele hulp aangevraagd. De gemeente bekijkt vervolgens in een keukentafelgesprek (officieel heet het 'onderzoek') welke ondersteuning nodig is. Hoe gaat u als mantelzorger zo'n gesprek goed voorbereid aan? Als mantelzorger bent u volwaardige partner in de zorg. En meer dan dat: de band die u heeft met degene voor wie u zorgt, de verhalen en het verleden dat jullie delen zijn uniek. Geen zorgprofessional die dat kan overnemen, geen Wmo-medewerker die dat kan negeren. Daarom bent u in gesprekken als mantelzorger een volwaardige gesprekspartner naast de zorgvrager.

Weet dat u voor het keukentafelgesprek een beroep kunt doen op cliëntondersteuning? Zij kunnen ook bij het keukentafelgesprek aanwezig zijn. Vraag uw gemeente welke organisatie de cliëntondersteuning verzorgt in uw gemeente. Dit kan bijvoorbeeld Stichting MEE zijn of een organisatie voor mantelzorgondersteuning.

Lees hier 8 tips hoe u dit gesprek kunt voeren.

1. bereid u voor

Bedenk voor het gesprek waar u zelf als mantelzorger mee geholpen zou zijn. Praat er eventueel vooraf over met iemand uit uw familie- of vriendenkring.

2. Schrijf op

Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets.

3. Geef een reëel beeld

Geef in het gesprek een reëel beeld: wat kost u veel energie, waar maakt u zich zorgen om, waar zou u hulp bij willen?

4. Stel vragen

Vraag wat de gemeente voor u kan doen. Welke ondersteuning is er? Is er iets niet helemaal duidelijk? Blijf doorvragen!

5. Vraag om eigen gesprek

Het kan moeilijk zijn om in de aanwezigheid van de zorgvrager aan te geven waar u zelf behoefte aan heeft of wat u lastig vindt in de zorgsituatie. Vraag dan om een eigen gesprek.

6. Op eigen wijze zorgen

Laat er voldoende aandacht zijn voor het dagelijks leven van u als mantelzorger en zorg dat daarmee voldoende rekening wordt gehouden. Daarbij mag u ook uw wens om met vakantie te gaan (respijtzorg) aan de orde stellen.

7. Vraag om een verslag

U heeft recht op een schriftelijk verslag van het gesprek. Zo kunt u nakijken of de situatie goed in beeld is gebracht en wat de concreet gemaakte afspraken zijn.

8. Spreek evaluatiemomenten af

Het keukentafelgesprek geeft een momentopname. De situatie kan veranderen of het mantelzorgen kan u zwaarder vallen dan u had gedacht. Spreek daarom evaluatiemomenten af.

Download de tips

Wilt u de tips nog eens nalezen? We hebben ze ook voor u op papier gezet: Hoe voert u een keukentafelgesprek met de gemeente?

Meer weten over het keukentafelgesprek?

Mezzo stelde voor u een module samen met filmpjes, een persoonlijk advies en informatie. Ga naar het keukentafelgesprek.

Stel uw vraag over het keukentafelgesprek in de community.