Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van u als mantelzorger. Heeft u ondersteuning nodig om uw zorgtaken goed te kunnen vervullen en volhouden? Neem dan contact op met uw gemeente.

Om welke ondersteuning gaat het?

U kunt bij uw gemeente terecht voor bijvoorbeeld:

  • ondersteuning in de vorm van vervangende zorg of respijtzorg
  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor degene die u verzorgt
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis
  • behandeling of begeleiding van kinderen met een stoornis, beperking of aandoening

Het gaat hier om hulp en ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Hoe is de ondersteuning geregeld?

In elke gemeente is de ondersteuning weer anders ingericht. In sommige gemeenten kunt u bijvoorbeeld terecht bij een Wmo-loket. Of bij een Centrum voor Jeugd en Gezin als het gaat om de zorg voor kinderen.

Er zijn ook gemeenten die 'sociale wijkteams' of 'buurtteams' hebben. In sommige gemeenten is het wijkteam een soort loket, waar u voor hulp kunt aankloppen. Het wijkteam kijkt dan wat u nodig heeft aan zorg en ondersteuning.

In andere gemeenten zorgt het wijkteam alleen voor de eerste hulp: dingen die gemakkelijk zijn op te lossen. Heeft u meer hulp nodig? Dan kan het wijkteam u doorverwijzen naar bijvoorbeeld het maatschappelijk werk.

Ook een ouderenadviseur of uw huisarts kunnen u vertellen waar u terecht kunt. Hoe gemeenten het ook organiseren, zij zullen altijd kijken wat er passend is in de lokale situatie.

Het keukentafelgesprek

Heeft degene voor wie u zorgt ondersteuning aangevraagd bij de gemeente? Dan wordt tijdens een zogenaamd keukentafelgesprek besproken welke zorg en ondersteuning er nodig is. Lees meer over het keukentafelgesprek.

Stel uw vraag over ondersteuning door u gemeente in de community.

Verbeterpunten mantelzorgondersteuning duidelijk maken aan gemeente

Gerrit Reef Lees het verhaal van Gerrit Reef