Een mantelzorgmakelaar biedt informatie, ondersteunt en/of neemt in overleg met de mantelzorger tijdelijk regeltaken over in de vorm van persoonlijke, zakelijke dienstverlening. De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van zijn/haar taken. De regie blijft bij de mantelzorger. 

Kosten 

  • Gratis, indien beschikbaar via een organisatie voor de Wmo.
  • Zelfstandige mantelzorgmakelaars kosten ongeveer €70,- per uur. Soms wordt dit vergoed via een aanvullende zorgverzekering of de werkgever.
  • Mantelzorgmakelaars treden soms ook op als cliëntondersteuners (Wmo of Wlz). Hiervoor worden zij betaald door respectievelijk de gemeente of het zorgkantoor. Deze dienstverlening is gratis voor iedere inwoner.

Waar?

In sommige gemeenten werkt een mantelzorgmakelaar bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning of welzijnsorganisatie (soms in combinatie met de functie mantelzorgconsulent).

Zelfstandige mantelzorgmakelaars vind je via de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (www.bmzm.nl). 

Zie ook: