Als mantelzorger heeft u het natuurlijk druk genoeg met de zorg voor uw naaste. Maar u kunt die zorg het best verlenen als het beleid voor mantelzorgers goed is. Wilt u invloed uitoefenen op dat beleid? Dan kan dat. Bijvoorbeeld door u aan te sluiten bij een platform, -cluster of werkgroep belangenbehartiging mantelzorg in uw gemeente of regio. Of door lid te worden van een Wmo-of participatieraad.

Bent u actief in de belangenbehartiging voor mantelzorgers? Mezzo helpt u graag om op te komen voor de belangen van mantelzorgers. Op de pagina's hieronder leest u daar meer over. Ook vindt u hier advieskaarten en andere instrumenten om uw werk te doen. Wilt u hierover van gedachten wisselen, neem dan contact op met een van onze adviseurs of bezoek de bijeenkomsten van de Mezzo-kring Belangenbehartigers Mantelzorg.

 

Achterbanraadpleging over mantelzorg in de Wmo

Elisabeth Vreede Lees het verhaal van Elisabeth Vreede