Speciaal voor lokale en regionale belangenbehartigers mantelzorg, Wmo-raadsleden en cliëntenraadsleden heeft Mezzo advieskaarten ontwikkeld. Deze advieskaarten kunt u gebruiken om met uw gemeente of andere beleidsmakers in gesprek te gaan over specifieke onderwerpen rond mantelzorg en vrijwilligerszorg. Per onderwerp staan onze belangrijkste adviezen overzichtelijk op een rij.

We bieden u advieskaarten over: