Als mantelzorger heeft u baat bij beleid dat tegemoet komt aan uw belangen. Mezzo zet zich daarvoor in. Wilt u zelf ook invloed uitoefenen op mantelzorgbeleid? Dan kunt u belangenbehartiger worden. Hieronder leest u hoe u dat kunt doen.

Waarom u?

Als (ex-)mantelzorger weet u het beste waar mantelzorgers in de praktijk tegenaan lopen. En wat ze nodig hebben van de gemeente, thuiszorg, zorginstelling, huisarts of werkgever. U weet wat er lokaal bij u speelt. En welke kwesties tot problemen leiden.

Daarom bent u de juiste persoon om de belangen van mantelzorgers te behartigen. Zeker nu de gemeenten zoveel taken op zich nemen, is het juist op lokaal niveau belangrijk dat u van zich laten horen. Dat kan op verschillende manieren:

1. Als lid van een lokale groepbelangenbehartiging mantelzorg

In veel plaatsen zijn platforms en werkgroepen actief die zich inzetten voor de belangen van mantelzorgers. De leden van deze platforms zijn meestal zelf mantelzorger en hebben veel contact met andere mantelzorgers. Vanuit die ervaringsdeskundigheid laten zij hun stem horen bij beleidsmakers, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

2. Als lid van de Wmo- of participatieraad in uw gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de belangen van de gebruikers van deze wet te behartigen, zijn overal in het land Wmo- of participatieraden opgericht.

De Wmo-raad adviseert de gemeente over beleid op het gebied van onder andere zorg, welzijn, jeugdhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg. In deze raad zitten burgers die zich vanuit hun persoonlijke betrokkenheid voor deze zaken inzetten. Ook mantelzorgers zijn van harte welkom.

Wilt u weten of er in uw gemeente een Wmo- of participatieraad actief is? Neem dan contact op met een regio-adviseur van Mezzo.

3. Als lid van een patiëntenorganisatie

Patiënten- en cliëntenorganisaties komen op voor de belangen van mensen met een bepaalde ziekte, beperking of aandoening. Binnen deze organisaties zijn vaak mantelzorgers actief. Zij hebben zowel aandacht voor de belangen van cliënten/patiënten als voor die van mantelzorgers.

Ook u kunt als mantelzorger actief worden in een patiëntenorganisatie. Of in een organisatie die speciaal voor familieleden bestemd is, zoals familieverenigingen van mensen met psychische aandoening. Ook zij richten zich direct of indirect op de belangenbehartiging van mantelzorgers.

4. Als lid van een cliënten- of familieraad

Verblijft de persoon die u verzorgt in een zorg- of ggz-instelling? Dan kunt u als mantelzorger vaak lid worden van een cliëntenraad of familieraad. De cliëntenraad adviseert de directie van de instelling over hun beleid en de uitvoering daarvan. Ook mantelzorgbeleid valt daaronder. Informeer bij de instelling of er een cliëntenraad actief is.

Ondersteuning van Mezzo

Op welke manier u zich ook inzet voor de belangen van mantelzorgers: u kunt rekenen op de ondersteuning van Mezzo. Zo bieden wij u:

Lidmaatschap voor belangenbehartigers

Daarnaast biedt Mezzo een speciaal lidmaatschap voor belangenbehartigers. Hiermee kunt u onder andere deelnemen aan lokale netwerkbijeenkomsten en ontvangt u de nieuwsbrief voor belangenbehartigers. U leest er meer over op de pagina Ledenvoordeel belangenbehartigers.

Stel uw vraag over het behartigen van uw belangen in de community.