Als belangenbehartiger kunt u invloed uitoefenen op het beleid van uw gemeente. Dat begint met een relatie op te bouwen en te onderhouden met beslissers: beleidsmedewerkers, gemeenteraadsleden en wethouders. Hieronder vindt u daarvoor een aantal instrumenten.

Kennismakingsgesprek

Om een goed contact op te bouwen met nieuwe wethouders en gemeenteraadsleden is het eerste gesprek van groot belang. In het document Kennismakingsgesprek met de gemeente vindt u hiervoor tips en adviezen.

Speeddate

Organiseer een speeddate tussen politici en mantelzorgers, zorgvrijwilligers en organisaties voor informele zorg. Politici maken zo op een ludieke manier kennis met informele zorg. De Toolkit 'Hoe organiseer ik een speeddate' biedt een mooie leidraad om zelf een speeddate te organiseren. Er staan ook praktische voorbeelden in. Bekijk ook het filmpje 'Maak kennis met de speeddate informele zorg'.

Gemeentebestuur aan tafel

De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een toolkit 'Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld' ontwikkeld. In de toolkit staat ook een lijst met organisaties die al meedoen. Is er een organisatie in uw gemeente bij? Dan kunt u misschien met deze organisatie optrekken.

Debat

Organiseer een debat over de informele zorg in uw gemeente. Vooral in het kader van de nieuwe Wmo is het goed om het debat over het thema informele zorg te laten plaatsvinden.

Manifest

Stel een inhoudelijke leidraad op voor alle acties die u onderneemt, om naar buiten toe uit te dragen. Bekijk ter inspiratie het voorbeeldmanifest van belangenbehartigers uit Zuid-Holland en het Puntenplan van het Platform Mantelzorg Zuid-Holland-Zuid.

Brief

Stuur een brief op basis van uw manifest. Geef hierin aan wat u belangrijke punten vindt. Denk bij het opstellen en versturen van de brief goed na wat u ermee wilt bereiken en aan wie de brief het best gericht kan worden.

Pers

Probeer uw standpunten via de lokale media voor het voetlicht te brengen, met bijvoorbeeld een persbericht. Het persbericht kan gaan over:

  • Wat zijn belangrijke punten die in het collegeprogramma moeten terugkomen?
  • Een praktijkverhaal.
  • Uitkomsten van een onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel.
  • Een opinieartikel.

Vragen

Heeft u vragen over het lobbyen in uw gemeente? Neem dan contact op met een adviseur van Mezzo, via mail: advies@mezzo.nl of telefoon: 030-659 22 22.