Speciaal voor lokale en regionale belangenbehartigers mantelzorg, Wmo-raadsleden, cliëntenraadsleden heeft Mezzo advieskaarten 'Informele Zorg' ontwikkeld. Op een advieskaart staan over specifieke onderwerpen met betrekking tot mantelzorg en vrijwilligerszorg heldere adviezen, overzichtelijk op een rij.