Basistekst waarmee u de gemeenteraadsleden, het college van B&W en gemeentelijke ambtenaren in de gelegenheid stelt om in gesprek te gaan met mantelzorgers, vrijwilligers en informele zorginstellingen.

Download

Voorbeeld vooraankondiging gemeente