Zet u zich in als belangenbehartiger voor mantelzorgers? Dan zijn er veel belangenverenigingen en kenniscentra die nuttig voor u kunnen zijn Hieronder vindt u de adressen.

Aandacht voor iedereen (Avi)
Informatie en advies voor lokale belangenbehartigers afkomstig van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden.

Werkenmantelzorg.nl
Website van de Stichting Werk&Mantelzorg over het combineren van mantelzorg en werk

Expertisecentrum Mantelzorg
Landelijk kenniscentrum op het gebied van mantelzorg

Wmo-werkplaatsen
De Wmo werkplaatsen zijn in 2009 in het leven geroepen om nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn te zoeken, ontwikkelen en evalueren

Koepel wmo-raden
Organisatie voor de ondersteuning van Wmo-raden

Iederin.nl
Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

LSR
Landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap

LOC
LOC Zeggenschap in zorg: een landelijke cliëntenorganisatie

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Brancheorganisatie die opkomt voor de belangen van aanbieders in de gehandicaptenzorg

Alzheimer Nederland
Organisatie die zich inzet voor mensen met dementie

Per Saldo
Belangenvereniging van houders van een persoonsgebonden budget (pgb)

Vilans

Onafhankelijk landelijk kenniscentrum voor de langdurende zorg

Movisie

Kenniscentrum voor sociale vraagstukken

Vereniging Nederlandse Gemeenten
Belangenvereniging van Nederlandse gemeenten