Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorgers. Wel zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Mogelijk komt u voor 2014 nog in aanmerking voor een Mantelzorgcompliment. Dit is een bedrag van 200 euro. Per 1 januari 2015 wordt dit compliment afgeschaft en is het aan de gemeenten om u een blijk van waardering te geven.
  • Heeft de hulpvrager een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kan hij bij u als mantelzorger zorg inkopen. U krijgt dan betaald uit het pgb.
  • Zorgt u voor iemand die tot hetzelfde huishouden hoort? Maak dan gebruik van de belastingaftrek van zorgkosten. Daarvoor is het wel nodig om aangifte te doen.
  • De overheid en zorgverzekeraars bieden een aantal vergoedingen voor de kosten die bij mantelzorg komen kijken.