U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen een indicatiestelling voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg. Daarvoor moet u een bezwaarschrift indienen bij het CIZ. Lees er meer over op de pagina Bezwaar maken.

Neem voor informatie contact op met de Mantelzorglijn van Mezzo.