Is het lastig voor u om werk en zorg te combineren? Dan kan het soms helpen om uw werktijden aan te passen of minder uren te gaan werken. Welke wettelijke mogelijkheden zijn daarvoor?

Minder uren werken

Op basis van de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) kunt u bij uw werkgever een verzoek doen om minder (of meer) uren te gaan werken. Daarvoor gelden nu onder meer de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal één jaar bij dezelfde werkgever in dienst.
  • Heeft u eerder een verzoek gedaan om uw uren te wijzigen? Dan is het minimaal twee jaar geleden dat dit verzoek is toegekend of afgewezen.

Deze wet geldt alleen voor organisaties met meer dan tien werknemers. Kleinere bedrijven kunnen een andere regeling hebben.

Meer mogelijkheden in de toekomst

Het kabinet heeft een wetswijziging voorgesteld om de huidige regels te verruimen. Als de Eerste Kamer hiermee instemt, kunt u in de toekomst sneller en vaker een verzoek doen om uw uren aan te passen. Dit kan dan ook als:

  • u minimaal een half jaar bij dezelfde werkgever in dienst bent
  • het minimaal een jaar geleden is dat een eerder verzoek van u is toegekend of afgewezen

Ook deze wetswijziging geldt alleen voor organisaties met meer dan tien werknemers.

Werken op andere tijden of op een andere plaats

De voorgestelde wetswijziging moet het ook makkelijker maken om op andere tijden of op een andere locatie te gaan werken. Maar ook nu kunt u hier al over in gesprek gaan met uw werkgever. In het kader van Het Nieuwe Werken is thuiswerken of werken in de avonduren steeds meer geaccepteerd.

Meer informatie

Gaat u minder uren werken, dan gaat u ook minder verdienen en bouwt u minder pensioen op. Kijk voor meer voorwaarden en gevolgen op Rijksoverheid.nl.

Stel uw vraag over aanpassen werktijden in de community.

Heeft u een vraag?
Bel of mail de Mezzo Mantelzorglijn

0900 - 20 20 496 (10ct/pm)