Als werkende mantelzorger kunt u gebruikmaken van verschillende verlofregelingen. Elke werknemer heeft hier recht op, omdat het wettelijke regelingen zijn. Wel kunnen er in uw cao afwijkende afspraken of voorwaarden staan. Informeer hiernaar bij uw werkgever.

De wettelijke regelingen zijn:

  • Calamiteitenverlof: verlof dat u op kunt nemen als u onverwachts direct vrij moet zijn. Dit verlof kan een paar uur tot een paar dagen duren.
  • Kortdurend zorgverlof: verlof dat u kunt opnemen voor de zorg voor een ziek kind of een zieke partner of anderen in uw sociale omgeving. Dit verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren duren dat u werkt.
  • Langdurend zorgverlof: verlof dat u kunt opnemen als u voor langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, ouder of iemand anders in uw sociale omgeving.

Stel uw vraag over verlofregelingen voor mantelzorgers in de community.