Kortdurend zorgverlof is verlof dat u kunt opnemen als u moet zorgen voor een ziek kind of een zieke partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, grootouders, kleinkind of anderen in uw sociale omgeving. Uw salaris wordt tijdens het verlof voor 70% doorbetaald.

Hoe lang kunt u verlof opnemen

Per jaar kunt u maximaal twee keer het aantal uren opnemen dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, kun u per jaar 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen. Dat hoeft u niet in één keer te doen. In overleg met uw werkgever kunt u ook meerdere keren een deel van de uren opnemen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U kunt het verlof opnemen na overleg met uw werkgever.
  • Uw werkgever kan het verlof alleen weigeren als uw organisatie hierdoor in ernstige problemen zou komen.

Wat krijgt u betaald?

  • Uw werkgever is verplicht om tijdens het verlof ten minste 70% van uw loon door te betalen. Is dit bedrag lager dan het minimumloon, dan ontvangt u ten minste het minimumloon.
  • Het zorgverlof kan gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag.
  • Tijdens het zorgverlof bouwt u vakantiedagen op.

Let op:

In uw cao of via de OR of de personeelsvertegenwoordiging kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt over het kortdurend zorgverlof. In dat geval gelden die afspraken. Informeer hiernaar bij uw werkgever.

Meer informatie

Heeft u een vraag?
Bel of mail de Mezzo Mantelzorglijn

0900 - 20 20 496 (10ct/pm)