Langdurend zorgverlof is verlof dat u kunt opnemen als u voor langere tijd moet zorgen voor een ernstig ziek kind, partner, vader of moeder, schoonouder, broer, zus of vriend of iemand anders uit uw sociale omgeving.

Hoe lang kunt u verlof opnemen?

Per jaar mag u twaalf weken lang zorgverlof opnemen voor maximaal de helft van het aantal uren dat u werkt. U blijft dus een aantal uren per week werken. In overleg met uw werkgever kunt u de verlofuren ook anders spreiden, maar u moet ze wel binnen achttien weken opnemen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U kunt het verlof opnemen na overleg met uw werkgever.
  • U ontvangt geen salaris voor de uren dat u langdurend zorgverlof opneemt; de uren dat u blijft werken, krijgt u wel doorbetaald.
  • Het zorgverlof kan gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag.
  • De dagen waarop u langdurend zorgverlof opneemt, zijn geen vakantiedagen. Het kan echter zijn dat in uw organisatie geregeld is, dat u uw vakantiedagen kunt gebruiken om het zorgverlof te compenseren. In dat geval krijgt u op die vakantiedagen uw salaris wel doorbetaald.
  • In de periode dat u verlof hebt, bouwt u vakantiedagen op.

Let op:

In uw cao of via de OR of de personeelsvertegenwoordiging kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt over het langdurend zorgverlof. In dat geval gelden die afspraken. Informeer hiernaar bij uw werkgever.

Meer informatie

Heeft u een vraag?
Bel of mail de Mezzo Mantelzorglijn

0900 - 20 20 496 (10ct/pm)