Eén op de vijf zzp’ers geeft mantelzorg. Misschien bent u juist een eigen bedrijf begonnen om werk en mantelzorg beter te kunnen combineren. 

Knelpunt tijdgebrek

Iets meer dan de helft van de zzp’ers die mantelzorg verleent, ervaart knelpunten bij de combinatie van werk en zorg. Het knelpunt is bijna altijd tijdgebrek. Het delen van mantelzorgtaken en vervangende mantelzorg kunnen oplossingen zijn.  

Financiële compensatie

Ook kunt u kijken naar financiële compensatie van de verrichte zorgtaken. Als uw zorgvrager een pgb heeft en u geïndiceerde zorgtaken verricht, kan de zorgvrager u uitbetalen. Jullie moeten hiertoe een contract met elkaar afsluiten. 

Meer informatie

Bron: ZZP Nederland