Heeft de persoon die u verzorgt professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijgt u te maken met verschillende wetten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. Op de pagina's hieronder leest u wat deze wetten voor u als mantelzorger betekenen. Heeft u een vraag over wetten en regels? Neem dan contact op met onze juridische adviseurs.

Wmo en mantelzorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) richt zich op mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen wonen. Bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten of mensen met een psychische aandoening. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo.

Wat biedt de Wmo

Zorgverzekeringswet en mantelzorg

Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige vervult daarbij een centrale rol. Wat betekent dat voor u als mantelzorger?

Wat biedt de zorgverzekeringswet?

Wet langdurige zorg en mantelzorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

Hoe werkt de Wlz?

Jeugdwet en mantelzorg

Onder de Jeugdwet vallen allerlei vormen van jeugdzorg die voorheen onder de AWBZ en de Zorgverzekeringswet vielen. Heeft uw kind professionele zorg nodig? Dan kunt u hiervoor bij uw gemeente terecht.

Wat valt er onder de nieuwe Jeugdwet?

Ik zorg voor mijn vriendin Codee uit Engeland

Jessica Lees het verhaal van Jessica