Heeft de persoon die u verzorgt professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijgt u te maken met verschillende wetten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. Op de pagina's hieronder leest u wat deze wetten voor u als mantelzorger betekenen. Heeft u een vraag over wetten en regels? Neem dan contact op met onze juridische adviseurs.

  Wmo en mantelzorg

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact op nemen met de gemeente. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. Wat kunt u verwachten?

  Wat biedt de Wmo

  Zorgverzekeringswet en mantelzorg

  Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige vervult daarbij een centrale rol. Wat betekent dat voor u als mantelzorger?

  Wat biedt de zorgverzekeringswet?

  Wet langdurige zorg en mantelzorg

  De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis. Ook zorg voor kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en altijd afhankelijk zullen zijn van zorg valt onder de Wlz.

  Hoe werkt de Wlz?

  Jeugdwet en mantelzorg

  Onder de Jeugdwet vallen allerlei vormen van jeugdzorg die voorheen onder de AWBZ en de Zorgverzekeringswet vielen. Heeft uw kind professionele zorg nodig? Dan kunt u hiervoor bij uw gemeente terecht.

  Wat valt er onder de nieuwe Jeugdwet?

   

  Ik zorg voor mijn vriendin Codee uit Engeland

  Jessica Lees het verhaal van Jessica