Onder de Jeugdwet vallen allerlei vormen van jeugdzorg die voorheen onder de AWBZ en de Zorgverzekeringswet vielen. Heeft uw kind professionele zorg nodig? Dan kunt u hiervoor bij uw gemeente terecht.

Wat valt er onder de nieuwe Jeugdwet?

De Jeugdwet richt zich op kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Onder de wet vallen onder andere de volgende vormen van zorg:

  • behandeling van jongeren met een psychische stoornis (al dan niet met verblijf)
  • behandeling van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (al dan niet met verblijf)
  • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening
  • vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden

Logeeropvang in een zorginstelling

Ook kortdurend verblijf voor kinderen met een beperking, stoornis of aandoening valt onder de Jeugdwet. Dit houdt in dat uw kind af en toe in een zorginstelling kan logeren, voor maximaal drie etmalen per week. Zo kunt u even op adem komen en tijd nemen voor eventuele andere kinderen in uw gezin. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente.

Zorg voor kinderen met een ernstige beperking

De Jeugdwet geldt niet voor de zorg voor kinderen of jongeren met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Deze zorg valt vanaf 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Hiervoor kunt u een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Behandeling van kinderen met een zintuiglijke beperking

De behandeling van kinderen met een zintuiglijke beperking is vanaf 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Overgangsregeling

Heeft uw kind een jeugdzorgindicatie die in 2015 doorloopt? Dan geldt een overgangsregeling. Kijk daarvoor op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente. Of kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Stel uw vraag over Jeugdwet en mantelzorg in de community.