Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige vervult daarbij een centrale rol. Wat betekent dat voor u als mantelzorger?

Wat biedt de Zorgverzekeringswet?

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

  • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
  • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
  • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
  • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

Thuiszorg vergoed door de basisverzekering

De zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering en een vrijwillige aanvullende verzekering. Vanaf 2015 vergoedt de basisverzekering de thuiszorg, ofwel verpleging en verzorging aan huis. Hiervoor geldt geen eigen risico of eigen bijdrage.

Centrale rol van de wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige krijgt in de thuiszorg een belangrijke rol. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft en met u als mantelzorger.

Ook zorgt de wijkverpleegkundige voor de afstemming met andere zorg- en hulpverleners, zoals de huisarts, medisch specialist of maatschappelijk werker. De wijkverpleegkundige is voor u dus het centrale aanspreekpunt.

Respijtzorg soms vergoed

Respijtzorg houdt in dat uw zorg tijdelijk wordt overgenomen, zodat u even vrijaf kunt nemen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze respijtzorg geheel of gedeeltelijk. Mezzo heeft de Consumentenbond laten onderzoeken welke vergoedingen de verzekeraars bieden. Bekijk het vergoedingenoverzicht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Of kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl.