Mezzo kent voor organisaties twee soorten lidmaatschappen:

 1. Volledig lidmaatschap; alle organisatie die ondersteuning bieden voor mantelzorgers en/of zorgvrijwilligers
 2. Service abonnement houders; organisaties die ondersteuning bieden voor mantelzorgers en/of zorgvrijwilligers met een winstoogmerk (zelfstandigen zonder personeel worden hier niet toe gerekend en vallen onder volledig lidmaatschap), publiekrechtelijke organen, waaronder gemeenten en ziektekostenverzekeraars. Service abonnementhouder is gelijk aan volledig lidmaatschap, maar heeft geen stemrecht, geen zitting in het bestuur en geen zitting in ledenraad.

Contributiestructuur voor lidorganisaties

De contributie wordt bepaald op basis van de loonsom van de organisatie, van die medewerkers die belast zijn met mantelzorg en overige informele zorg. U vindt de loonsom op een standaard uitdraai uit uw loonadministratiesysteem. Afhankelijk van het systeem dat u gebruikt, wordt dit document de 'cumulatieve loonstaat' of het 'cumulatief resultaten overzicht' genoemd. De loonsom staat onder 'loon voor loonheffing' of 'fiscaal loon'.

We hanteren de volgende staffel:

Loonsom voor lidorganisaties

0 - 200.000 contributie € 154,00

200.001 – 500.000 contributie € 308,00

500.001 – 1.000.000 contributie € 615,00

Vervolgens bij iedere 500.000 meer € 103,00 extra contributie, tot max. € 1.025,00. Contributie lidorganisaties is excl. Btw.

Contributie jaarlijks te indexeren met de consumentenprijsindex op goederen en diensten in Nederland (CPI). Contributiebedragen lidorganisaties worden afgerond op bedragen van 10 euro.

Een concern (holding met werkmaatschappijen) kan zich als één lidorganisatie aansluiten bij Mezzo waarbij voor de staffel de totale loonsom van de holding en de werkmaatschappijen geldt. Alle communicatie, informatie, kennisnetwerk e.d. loopt dan via de holding. Het concern heeft ook de mogelijkheid om naast de holding, haar werkmaatschappijen direct aan te sluiten. Voordeel hiervan is dat ook met de werkmaatschappijen directe communicatie en informatie-uitwisseling plaatsvindt. Kosten van directe aansluiting werkmaatschappijen naast de holding bedragen van € 102,50 p/j per direct aangesloten werkmaatschappij.

Begripsomschrijvingen loonsom

Het door de lidorganisatie aan de Belastingdienst op te geven loon voor de loonbelasting /volksverzekeringen van alle werknemers, die belast zijn met mantelzorg en overige informele zorg (het totaal van kolom 14 van de (verzamelde) loonstaat).

Voorbeelden:

Vrijwilligers organisatie zonder betaalde kracht(en):
loonsom organisatie 0 euro, contributie € 154,00 p/jaar excl. BTW

Vrijwilligers organisatie met 2 betaalde kracht(en):
loonsom organisatie 75.000 euro, contributie € 154,00 p/jaar excl. BTW

Welzijnsorganisatie met betaalde krachten en vrijwilligers:
loonsom organisatie 275.000 euro, contributie € 308,00 p/jaar excl. BTW

Zelfstandigen zonder personeel:
loonsom 85.000 euro, contributie € 154,00 p/jaar excl. BTW

Welzijn organisatie met 5 werkmaatschappijen:

 • optie 1, alleen de holding
 • loonsom holding 650.000 euro € 615,00 p/jaar excl. BTW

 • optie 2, concern contributie
 • loonsom holding 650.000 euro € 615,00 p/jaar plus 5 werkmaatschappijen à € 102,50 per werkmaatschappij, geeft een totaal van € 1.127,50 excl. BTW

  Contributiestructuur Service Abonnement voor Gemeenten

  De contributie voor het Service Abonnement is gedifferentieerd naar de hoogte van het inwoneraantal van uw gemeente.

  Inwoneraantal:
  <70.000               € 1.100,-
  70.000-250.00     € 1.350,-
  >250.000             € 1.500,- 

  Bedragen zijn exclusief btw

  Contributiestructuur Service Abonnement voor ziekenhuizen

  De contributie voor het Service Abonnement voor ziekenhuizen is gedifferentieerd naar het aantal ziekenhuisbedden.

  Aantal ziekenhuisbedden
  <300                    € 1.100,-
  300-700               € 1.350,-
  >700                    € 1.500,-
  Bedragen zijn exclusief btw

  Contributiestructuur Service Abonnement voor organisaties

  Voor organisaties is het Service Abonnement gedifferentieerd naar het aantal Fte's.

  Aantal FTE’s:
  <50                      € 1.100,-
  50-250                 € 1.350,-
  >250                    € 1.500,-
  Bedragen zijn exclusief btw