Als gemeente ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van je mantelzorgers. Mantelzorgers zijn van groot belang in je gemeente: voor het welzijn van de zorgbehoevende en voor het betaalbaar houden van de maatschappelijke ondersteuning. Lukt het je gemeente om de mantelzorgondersteuning goed vorm te geven? Mezzo geeft je graag praktijkgericht advies over vraagstukken rond de 4 V’s van het Mezzo model informele zorg: het Vinden, Verbinden, Versterken en Verlichten van mantelzorgers.

De adviseurs van Mezzo zijn onafhankelijk, hebben een overstijgende blik en zijn bekend met goede voorbeelden uit het land. Wij staan met onze voeten in de klei, we betrekken de stem van de mantelzorgers en de inzichten van professionals bij het opstellen van praktijkgerichte beleidsaanbevelingen.

Wat kunnen we voor je doen?

Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden. Heb je andere wensen? Wij denken graag met je mee.

Behoeftepeiling

Met een (digitale) vragenlijst brengt Mezzo de ondersteuningsbehoefte van de lokale mantelzorgers in kaart. Mezzo zet hiervoor de expertise en de IT-omgeving van het Nationaal Mantelzorg Panel (NMP) in. De uitkomsten van het vragenlijstenonderzoek geven inzicht in de behoeften en knelpunten die mantelzorgers in uw gemeente ervaren. 

Focusgroep

Een focusgroep is een onderzoeksmethode waarbij een groep mantelzorgers op gestructureerde wijze verdiepend bevraagd wordt. De onderwerpen van gesprek worden vooraf zorgvuldig samengesteld, evenals een gespreksplanning die waarborgt dat al deze onderwerpen aan bod komen. De groepsdiscussie wordt geleid door een ervaren gespreksleider en er wordt verslag gelegd door een notulist. Een focusgroep kan een verdiepingsslag op de vragenlijst zijn.

Mantelzorgwerkplaatsen

Mantelzorgwerkplaatsen vormen interactieve werksessies waarin lokale partijen aan de slag gaan met een lokaal vraagstuk rond het vinden, versterken, verbinden of verlichten. Voorbeelden zijn het verbeteren van respijtzorg, het vinden van specifieke doelgroepen of het versterken van het samenspel tussen de formele en informele zorg.  Aan de hand van creatieve werkvormen of gespreksmethoden worden vragen en mogelijkheden verkend om toe te werken naar praktische handvatten.

Interviews

De semi gestructureerde interviews met sleutelfiguren brengen de knelpunten en verbeterpunten in kaart rondom de ondersteuning van mantelzorgers en geven inzicht in de onderlinge samenwerking tussen lokale partijen. De resultaten kunnen input leveren voor de inhoudelijke vormgeving van een mantelzorgwerkplaats.

Quickscan

De quickscan is een momentopname waarmee je op basis van het Mezzo-Model Informele Zorg snel en effectief inzicht krijgt in wat goed gaat, wat beter kan en hoe je het doet ten opzichte van andere gemeenten. De quickscan is gratis. De resultaten voorzien van praktische adviezen ontvangt je per email.

Lees meer over de diensten van Mezzo voor gemeenten.

Contact

Wil je weten wat een adviseur van Mezzo voor je kan betekenen in de verbetering van je mantelzorgbeleid? Neem contact met ons op via advies@mezzo.nl of 030-659 22 22.

Meer informatie


 

We hebben meedenkers en deskundig advies nodig, Mezzo is dé club die ons dat biedt. Christine van Bemmel - gemeente Houten
 

Houten eerste gemeente met serviceabonnement

Christine van Bemmel Lees het verhaal van Christine