U wilt verantwoorde ondersteuning bieden aan mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Het kwaliteitssysteem PREZO IZ kan u daarbij helpen. Aan PREZO IZ is een onafhankelijk keurmerk verbonden. Met dit keurmerk laat u klanten, samenwerkingspartners en financiers zien dat uw organisatie verantwoorde ondersteuning en ondernemerschap in huis heeft.

Het is natuurlijk ook mogelijk om PREZO IZ als leidraad voor het opzetten van uw kwaliteitssysteem te gebruiken, zonder het keurmerk te willen behalen.

Wat is PREZO IZ?

PREZO staat voor Prestatiemodel Zorg. In het kwaliteitssysteem worden de prestaties (resultaten) benoemd en uitgewerkt, die van belang zijn voor de mantelzorger en zorgvrijwilliger. Vervolgens wordt toegelicht op welke wijze u kunt werken om deze prestaties te realiseren. PREZO IZ is een coproductie van stichting Perspekt en Mezzo.

Waarom werken met PREZO

PREZO IZ beschrijft welke activiteiten kunnen bijdragen aan verantwoorde ondersteuning aan mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Het is een instrument voor medewerkers in de dagelijkse praktijk. De medewerker of de organisatie kan op basis van het meten van verschillende indicatoren, bepaalde prestaties eruit lichten om daar specifieke verbeteringen in aan te brengen.

PREZO is daarnaast een instrument voor beleidsmakers en bestuurders. Zij kunnen met behulp van PREZO IZ nagaan welke voorwaarden nodig zijn om (blijvend) verantwoorde ondersteuning te bieden.

Lees de inleiding en de gebruiksaanwijzing PREZO Informele Zorg om een indruk te krijgen van PREZO IZ:

Inhoudsopgave en inleiding map PREZO Informele Zorg.pdf

Gebruiksaanwijzing PREZO Informele Zorg.pdf

Keurmerk

U kunt twee keurmerken behalen: een PREZO zilveren en een gouden keurmerk Informele Zorg. Het gouden keurmerk verkrijgt u als u alle prestaties hebt behaald. Voor het zilveren keurmerk hoeven niet alle prestaties te zijn behaald, maar moet u wel voldoen aan een minimum aantal. Aan welke prestaties uw organisatie moet voldoen en hoe dit wordt beoordeeld en gewogen ligt vast in het keurmerkschema PREZO Informele Zorg.

Het keurmerk is drie jaar geldig. Daarna volgt een nieuwe certificering.

Klanttevredenheidsonderzoek

Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek (voorheen vragersraadpleging) is onderdeel en start van het keurmerktraject. De beoordeling voor het keurmerk is deels gebaseerd op de uitkomsten hiervan.

Aanvraag keurmerktraject

Stichting Perspekt voert de keurmerktrajecten uit. Voor nadere informatie over het keurmerkschema en het aanvragen van een keurmerktraject kunt u contact opnemen met Perspekt. T: 030-2739458 of E: info@perspektkeurmerk.nl

Meer weten over Prezo IZ?

Wilt u meer weten over PREZO IZ? Stichting Perspekt biedt aan om binnen uw organisatie een presentatie over PREZO IZ te verzorgen van circa 1½ à 2 uur.

Dit aanbod is vrijblijvend en kosteloos. Hier worden uw vragen beantwoord en kan er dieper op het onderwerp ingegaan. Opgeven kan bij: Mariët Crama

Bestelinformatie PREZO IZ

PREZO IZ is eigendom van de Stichting Perspekt en uitgegeven als losbladige map. Een digitale versie is beschikbaar op een Cd-rom die bij de map wordt geleverd.

U kunt de map PREZO Informele Zorg bestellen bij Perspekt via het bestelformulier.

Kosten voor lidorganisaties van Mezzo bedragen € 45,--.


Lees ook het Ondersteuningprogramma PREZO IZ