Handreiking voor gemeenten 

Wat zijn de mogelijkheden om mantelzorgers in uw gemeente financieel te ondersteunen? Aandacht hiervoor is belangrijk omdat mantelzorgers vaak te maken hebben met extra kosten en tegelijkertijd met minder inkomsten. U kunt op verschillende manieren mantelzorgers in uw gemeente hierbij financieel ondersteunen. 

Download