Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn van groot belang in uw gemeente: voor het welzijn van de zorgbehoevende en voor het betaalbaar houden van de maatschappelijke ondersteuning. Lukt het uw gemeente om de mantelzorgondersteuning goed vorm te geven?

Het doel van de quickscan is inzichtelijk maken waar u als gemeente staat op het gebied van mantelzorgbeleid en -ondersteuning. De quickscan biedt u snel en effectief inzicht in wat goed gaat, beter kan en hoe uw gemeente het doet ten opzichte van andere gemeenten.

Het invullen van deze quickscan duurt 5 minuten. Na het volledig doorlopen van de vragenlijst ontvangt u per e-mail een rapport met de resultaten op elk van de 4 V's van het Mezzo Model Informele Zorg: Vinden, Verbinden, Versterken en Verlichten. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.

Ga naar de quickscan