Handreiking mantelzorgwaardering voor gemeentenMantelzorgwaardering biedt u als gemeente de kans om mantelzorgers te vinden en om de belangrijke bijdrage van mantelzorgers te erkennen. Waardering van hun inzet helpt mantelzorgers bij het volhouden van de zorgtaken. Deze handreiking biedt u praktische tips en aandachtspunten bij het opstellen van uw beleid voor mantelzorgwaardering.Download