Wilt u uw zorgprofessionals in de thuiszorg/wijkverpleging goed toerusten op een effectief samenspel met mantelzorg? Bied hen dan de E-learning ‘Goed samenspel met mantelzorg’ aan. Door deze E-module worden zorgprofessionals zich bewust van hun rol in het dynamische samenspel met mantelzorgers.

Werken aan een goede samenwerking met mantelzorgers vinden veel zorgprofessionals vanzelfsprekend, maar in de praktijk is het toch niet altijd eenvoudig. In deze E-learning worden zorgprofessionals zich bewust van hun eigen manier van communiceren en samenwerken met mantelzorgers. Ook wordt er in de E-learning aandacht besteed aan mogelijkheden die u heeft om mantelzorgers te ondersteunen, als dat nodig of gewenst is.

Voor wie?

Voor zorgprofessionals in de thuiszorg/wijkverpleging.

De combinatie met training

De E-learning kan ingezet worden als losse module of in combinatie worden aangeboden met de Mezzo-training ‘Goed samenspel met mantelzorg’. U biedt uw zorgprofessionals hiermee een compact, maar effectief scholingspakket mantelzorg, waarmee ze de volgende dag direct aan de slag kunnen! U kunt de E-learning ook combineren met uw eigen scholingsprogramma over mantelzorg.

Waarom E-learning?

Met de E-learning ‘Goed samenspel met mantelzorg’ geeft u uw zorgprofessionals inzicht in hun eigen rol ten opzichte van mantelzorgers en geeft u hen handvatten om goed toegerust het samenspel met mantelzorgers aan te gaan. Centraal staat de vraag: Hoe kan ik werken aan een echt effectief samenspel? Wat kan ik in mijn werkwijze verbeteren en wat levert dat mantelzorgers uiteindelijk op?

Enkele voordelen van het inzetten van de E-learning:

  • De zorgprofessional kan de training volgen wanneer dit hem/haar goed uitkomt.
  • Doordat de zorgprofessional zelfstandig de training volgt, kan deze het tempo en de focus zèlf bepalen.
  • E-learning is heel geschikt om kennis op een interactieve manier over te brengen, wat veel zorgprofessionals als ‘aantrekkelijk’ ervaren. De inhoud van de E-learning is namelijk levendig door filmpjes en oefeningen.
  • De verschillen in kennis en ervaring in het samenspel met mantelzorgers kunnen groot zijn, dit is soms lastig in een ‘gewone’ training. Door de E-learning te gebruiken sluit de kennis van de zorgprofessionals beter op elkaar aan.
  • De E-learning ‘Goed samenspel met mantelzorg’ vormt een goede voorbereiding voor de training ‘Goed samenspel met mantelzorg’. Door de E-learning te combineren met de training wordt het leereffect vergroot.
  • Benieuwd hoe de E-learning eruit ziet? Bekijk hier de demo.

Hoe werkt het?

Stel u bent lid van een zelfsturend team wijkverpleegkundigen of u bent teamleider van team thuiszorgmedewerkers. En u wilt uw collega’s/medewerkers laten scholen op het thema ‘samenspel met mantelzorgers’. Uw organisatie neemt dan voor een x aantal medewerkers de E-learningmodule af van Mezzo. Vervolgens kunt u de medewerkers via een e-mail uitnodigen om deel te nemen aan de E-learning. Zij kunnen vervolgens de E-learning in hun eigen tijd volgen en de oefeningen in eigen tempo maken. Deze oefeningen kunt u direct bij u of een scholingsfunctionaris per mail laten binnen komen. Dit geeft u inzicht in de kennis en houding van uw medewerkers t.a.v. het samenspel of levert bouwstenen voor een teamoverleg of themabijeenkomst. U kunt er ook voor kiezen om dit over te laten aan een trainer van Mezzo. De trainer kan de ingebrachte informatie uit de oefeningen gebruiken in de training ‘Goed Samenspel met mantelzorgers’ en zal de werkvormen hier op afstemmen. Hierdoor wordt de training echt ‘op maat’ gemaakt voor uw organisatie, passend bij de inbreng van uw medewerkers.

Wat kost het?

De prijs voor tien accounts is € 114,75 per jaar voor Mezzo-leden en € 135,00 voor niet-leden.

Meld u aan

Bestel de E-learning.

Download hier de gebruikersvoorwaarden.