Het formulier 'Mantelzorg in het zorg(leef)plan' is ontwikkeld in samenwerking tussen het Expertisecentrum Mantelzorg, het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en de Brabantse Raad Informele Zorg met financiƫle steun van de Provincie Noord-Brabant.