De Samenspelscan thuis- en verblijfszorg is een instrument om de ervaringen in de zorg te meten. Zowel van de cliënt zelf als van mantelzorgers.